info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 03:56
kontakt
ENERGOIN

Komunikaty

28/06/21 13:10 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
24/06/21 14:27 ENERGOINSTAL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 23.06.2021
23/06/21 12:49 ENERGOINSTAL S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZA ENERGPOINSTAL SA w dniu 23.06.2021r.
31/05/21 18:33 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 14:03 ENERGOINSTAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
29/04/21 23:50 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:34 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz raportu rocznego
30/03/21 12:12 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
26/01/21 11:35 ENERGOINSTAL S.A.: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021r.
22/01/21 12:09 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
16/12/20 13:24 ENERGOINSTAL S.A.: Sprzedaż udziałów spółki zależnej
01/12/20 15:32 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:24 ENERGOINSTAL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020
27/11/20 17:08 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/20 17:04 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego