info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:04
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

23/06/21 16:13 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.
10/06/21 16:29  brak uprawnień ORZEŁ BIAŁY SA (1/2021) Orzeł Biały Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
13:37 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.
09/06/21 17:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
17:02 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza
08/06/21 16:39 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
27/05/21 00:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 15:47 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
15:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2020
13/05/21 09:10 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
22/04/21 00:12 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:10 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz raportu rocznego
31/03/21 14:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki "Orzeł Biały" S.A. i Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.
17/03/21 15:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
01/03/21 12:33 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji