info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 10:06
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

31/03/21 14:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki "Orzeł Biały" S.A. i Grupy Kapitałowej "Orzeł Biały" za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.
17/03/21 15:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
01/03/21 12:33 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
12:24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A
25/01/21 14:19 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2021 roku
21/01/21 16:15 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana funkcji pełnionych w ramach Zarządu Orzeł Biały S.A.
31/12/20 13:15  brak uprawnień Spółka zależna Orła Białego sprzedała ZCP za 18,8 mln zł
12:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia "Bolko" sp. z o.o.
16/12/20 16:16 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
27/11/20 00:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/20 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
30/09/20 21:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/20 13:34 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
24/07/20 15:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
16/07/20 18:55 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego