info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 20:58
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

21/01/21 16:15 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana funkcji pełnionych w ramach Zarządu Orzeł Biały S.A.
31/12/20 13:15  brak uprawnień Spółka zależna Orła Białego sprzedała ZCP za 18,8 mln zł
12:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia "Bolko" sp. z o.o.
16/12/20 16:16 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
27/11/20 00:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/20 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
30/09/20 21:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/20 13:34 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
24/07/20 15:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
16/07/20 18:55 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/06/20 15:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 26.06.2020 r.
14:59 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
14:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
16/06/20 14:31 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
26/05/20 13:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.