info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:46
kontakt
IZOL_JAR

Komunikaty

30/09/19 23:08 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22:56 IZOLACJA: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok
22:02 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/06/19 14:41 IZOLACJA: Powołanie Zarządu na nową kadencję
14:31 IZOLACJA: Powołanie komitetu audytu
14:22 IZOLACJA: Powołanie członków Rady nadzorczej, jej ukonstytuowanie
14:13 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r.
14:11 IZOLACJA: Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 14.06.2019 r.
07/06/19 14:50 IZOLACJA: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej
19/05/19 20:34 IZOLACJA: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.
20:22 IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/05/19 15:08 IZOLACJA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
06/05/19 07:16 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/05/19 21:22 IZOLACJA: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. za 2019 roku
30/04/19 23:25 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową