info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 15:24
kontakt
IZOL_JAR

Komunikaty

20/03/20 21:42 IZOLACJA: Wpływ stanu zagożenia epidemicznego koronowirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i finansową
03/01/20 22:47 IZOLACJA: Terminy publikacji raportów w 2020 roku
22/11/19 21:25 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/19 23:08 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22:56 IZOLACJA: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok
22:02 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/06/19 14:41 IZOLACJA: Powołanie Zarządu na nową kadencję
14:31 IZOLACJA: Powołanie komitetu audytu
14:22 IZOLACJA: Powołanie członków Rady nadzorczej, jej ukonstytuowanie
14:13 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r.
14:11 IZOLACJA: Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 14.06.2019 r.
07/06/19 14:50 IZOLACJA: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej
19/05/19 20:34 IZOLACJA: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.
20:22 IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/05/19 15:08 IZOLACJA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego