info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 03:23
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

30/04/21 09:10 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/04/21 17:08 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
07/01/21 13:30 KRAKCHEMIA S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU
05/01/21 13:19 KRAKCHEMIA S.A.: ODDALENIE SKARGI ZŁOŻONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE
13:02 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.
26/11/20 19:13 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:04 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/10/20 13:57 KRAKCHEMIA S.A.: OTRZYMANIE POSTANOWIENIA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONEJ DECYZJI
01/10/20 14:50 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
30/09/20 19:53 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
10/09/20 18:05 KRAKCHEMIA S.A.: ODDALENIE SKARG ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE
02/09/20 18:28 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
14/07/20 18:16 KRAKCHEMIA S.A.: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r.
10/07/20 23:04 KRAKCHEMIA S.A.: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
01/07/20 19:19 KRAKCHEMIA S.A.: OTRZYMANIE DWÓCH POSTANOWIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONYCH DECYZJI