info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 23:24
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

05/10/20 13:57 KRAKCHEMIA S.A.: OTRZYMANIE POSTANOWIENIA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONEJ DECYZJI
01/10/20 14:50 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
30/09/20 19:53 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
10/09/20 18:05 KRAKCHEMIA S.A.: ODDALENIE SKARG ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE
02/09/20 18:28 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
14/07/20 18:16 KRAKCHEMIA S.A.: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r.
10/07/20 23:04 KRAKCHEMIA S.A.: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
01/07/20 19:19 KRAKCHEMIA S.A.: OTRZYMANIE DWÓCH POSTANOWIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONYCH DECYZJI
30/06/20 18:23 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020r.
18:20 KRAKCHEMIA S.A.: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ - ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
18:15 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2020 R.
29/06/20 18:11 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
02/06/20 18:40 KRAKCHEMIA S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.
28/05/20 18:38 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego
29/04/20 18:19 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu rocznego