info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:37
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

02/12/20 14:59 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.
11:14 QUANTUM SOFTWARE SA: Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.
20/11/20 15:08 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/20 13:06 QUANTUM SOFTWARE SA: Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 09:50 QUANTUM SOFTWARE SA: Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
01/10/20 14:13 QUANTUM SOFTWARE SA: Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 19:06 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/20 10:30 QUANTUM SOFTWARE SA: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
02/07/20 13:46 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 01.07.2020 r.
01/07/20 13:40 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/06/20 15:17 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 01.07.2020 r..
29/05/20 18:37 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/20 09:40 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o udzieleniu subwencji finansowej
20/04/20 21:40 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:36 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz raportu rocznego