info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:32
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

20/01/21 12:18 QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
28/12/20 13:15 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r.
13:10  brak uprawnień Quantum Software wypłaci dywidendę w wysokości 1,35 zł na akcję
13:02 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019
12:43 QUANTUM SOFTWARE SA: Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę
11:25 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23/12/20 18:20 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.
21/12/20 14:38 QUANTUM SOFTWARE SA: Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.
02/12/20 14:59 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.
11:14 QUANTUM SOFTWARE SA: Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.
20/11/20 15:08 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/20 13:06 QUANTUM SOFTWARE SA: Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 09:50 QUANTUM SOFTWARE SA: Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
01/10/20 14:13 QUANTUM SOFTWARE SA: Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 19:06 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego