info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 14:12
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

26/03/20 09:57 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta oraz Grupy Quantum
27/01/20 12:13 QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/12/19 14:55 QUANTUM SOFTWARE SA: Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
17/12/19 14:56 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018
12:27  brak uprawnień NWZ Quantum Software zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1,08 mln zł z zysku za '18
12:02 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 16.12.2019 r.
16/12/19 13:09 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
20/11/19 14:06 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.
15/11/19 11:40  brak uprawnień Akcjonariusz Quantum Software chce zwołania WZ ws. 1,09 mln zł dywidendy z zysku za '18
11:14 QUANTUM SOFTWARE SA: Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.
08/11/19 16:02 QUANTUM SOFTWARE SA: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust.1 MAR
08:50 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/09/19 18:12 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/07/19 17:16 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:40 QUANTUM SOFTWARE SA: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku