info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 00:06
kontakt
MERA

Komunikaty

14/08/19 13:47  brak uprawnień MERA SA (8/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
21/06/19 10:35 MERA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 18 czerwca 2019r.
18/06/19 21:39  brak uprawnień MERA SA (7/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2019r.
14/06/19 09:55  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MERA S.A.
22/05/19 12:02 MERA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2019r. wraz z projektami uchwał
11:54  brak uprawnień MERA SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2019r. wraz z projektami uchwał.
16/05/19 07:02  brak uprawnień MERA SA (5/2019) Raport kwartalny za I kw. 2019 r.
20/03/19 20:28  brak uprawnień MERA SA (4/2019) Jednostkowy raport roczny za 2018 rok.
31/01/19 20:12  brak uprawnień MERA SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
03/01/19 18:56  brak uprawnień MERA SA (1/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - korekta
27/12/18 15:15 MERA S.A.: Zbycie znaczącego pakietu akcji.
24/12/18 17:00 MERA S.A.: Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
17/12/18 12:41  brak uprawnień MERA SA (12/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17.12.2018r
30/11/18 15:49 MERA S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały - Wybór Biegłego Rewidenta
20/11/18 13:09 MERA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2018r. wraz z projektami uchwał