info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:50
kontakt
EUROFILM

Komunikaty

28/05/20 08:20 ERGIS S.A.: ERGIS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/20 07:46 ERGIS S.A.: ERGIS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:36 ERGIS S.A.: ERGIS S.A. formularz raportu rocznego
07/05/20 21:34 ERGIS S.A.: Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym
05/05/20 21:45 ERGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.
19:00 ERGIS S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZ ERGIS S.A. w dniu 5 maja 2020 roku.
28/04/20 18:41  brak uprawnień ERGIS SA (1/2020) ERGIS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
24/04/20 16:58 ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku - korekta
22/04/20 17:26 ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku
08:22 ERGIS S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
03/04/20 18:07 ERGIS S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na 5 maja 2020 roku na godz. 17.00.
17:59 ERGIS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2020 roku godz. 17.00.
25/03/20 16:15 ERGIS S.A.: Postanowienie KNF w sprawie wniosku o udzieleniu zgody na wycofanie akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym
18/03/20 14:18 ERGIS S.A.: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGIS
19/02/20 17:43 ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku