info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 21:38
kontakt
GROCLIN

Komunikaty

04/08/21 15:28 GROCLIN: Podpisanie aneksu do umowy z audytorem
30/07/21 15:56  brak uprawnień GROCLIN SA (2/2021) Groclin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 17:25 GROCLIN: Zmiany w składzie organów Statutowych Emitenta
07/07/21 16:32  brak uprawnień Groclin ma porozumienie ws. finansowania inwestycji w elektromobilność
16:09 GROCLIN: Informacja o zawarciu porozumienia z udziałowcami Spółki FUTUREO Spółka z o.o. oraz akcjonariuszami GROCLIN S.A. odnośnie finansowania inwestycji związanych z zaangażowaniem w sektor elektromobilności.
16:00 GROCLIN: Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
15:54 GROCLIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
01/07/21 11:32 GROCLIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
11:30 GROCLIN: Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki.
11:28 GROCLIN: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
24/06/21 14:14 GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
14:12 GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
14:10 GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
14:07 GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
14:05 GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki