info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:45
kontakt
GROCLIN

Komunikaty

04/05/21 08:34 GROCLIN: Informacja Zarządu w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2020. Kontynuacja prac nad nową strategią działalności Emitenta.
30/04/21 17:35 GROCLIN: GROCLIN formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:29 GROCLIN: GROCLIN formularz raportu rocznego
29/04/21 10:40  brak uprawnień GROCLIN SA (1/2021) Groclin Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
28/04/21 09:46  brak uprawnień Groclin chce wejść w elektromobilność, OZE i rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego
09:12 GROCLIN: Informacja o przyjęciu nowej strategii rozwoju oraz rekomendowanych kierunkach działalności Emitenta wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej w branży motoryzacyjnej
27/04/21 19:55 GROCLIN: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 jednorazowych zdarzeń wpływających na wynik finansowy.
05/03/21 18:22 GROCLIN: Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.
26/02/21 19:30 GROCLIN: Sprzedaż udziałów i wierzytelności w spółkach zależnych Emitenta
20/01/21 10:33 GROCLIN: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/11/20 18:02 GROCLIN: GROCLIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/20 22:32 GROCLIN: GROCLIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/20 17:22 GROCLIN: Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.
18/09/20 10:31 GROCLIN: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
09/09/20 13:19 GROCLIN: Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta