info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 21:08
kontakt
S4E

Komunikaty

11/12/20 17:03  brak uprawnień S4E SA (16/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu S4E S.A.
08/12/20 11:21  brak uprawnień S4E SA (15/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.
03/12/20 21:30 S4E S.A.: Wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko partnerowi handlowemu.
16/11/20 17:17  brak uprawnień S4E SA (14/2020) Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2020 roku
28/10/20 14:34 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
30/09/20 16:51 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A
02/09/20 10:32 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
31/08/20 17:07  brak uprawnień S4E SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
13/08/20 18:57  brak uprawnień S4E SA (12/2020) Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2020 roku
03/08/20 17:39 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 31 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał.
17:32  brak uprawnień S4E SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 31 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał.
01/07/20 11:07 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A.
19/06/20 15:07  brak uprawnień S4E SA (10/2020) Uzupełnienie do rb. 9/2020 - zmiana Prezesa Zarządu S4E S.A.
12:56  brak uprawnień S4E SA (9/2020) Zmiana Prezesa Zarządu S4E S.A.
14/05/20 18:36  brak uprawnień S4E SA (8/2020) Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2020 roku.