info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:18
kontakt
S4E

Komunikaty

02/04/21 13:44 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13:33  brak uprawnień S4E SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13:22  brak uprawnień S4E SA (3/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19/03/21 17:20  brak uprawnień S4E SA (2/2021) Raport roczny S4E S.A. za 2020 rok.
01/03/21 19:06 S4E S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2020 rok.
26/01/21 12:40  brak uprawnień S4E SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
11/12/20 17:03  brak uprawnień S4E SA (16/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu S4E S.A.
08/12/20 11:21  brak uprawnień S4E SA (15/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.
03/12/20 21:30 S4E S.A.: Wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko partnerowi handlowemu.
16/11/20 17:17  brak uprawnień S4E SA (14/2020) Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2020 roku
28/10/20 14:34 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
30/09/20 16:51 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A
02/09/20 10:32 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
31/08/20 17:07  brak uprawnień S4E SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
13/08/20 18:57  brak uprawnień S4E SA (12/2020) Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2020 roku