info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:51
kontakt
VISION

Komunikaty

15/05/20 13:31 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku EUROINVESTMENT SA (PLVRTL00019)
14/02/20 00:20 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku EUROINVESTMENT SA (PLVRTL00019)
31/01/20 10:47 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna (PLVRTL00019)
14/11/19 19:04 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku EUROINVESTMENT SA (PLVRTL00019)
14/08/19 21:25 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (11/2019) Raport okresowy EUROINVESTMENT SA za II kwartał 2018 roku ( PLVRTLV00019)
28/06/19 01:01 VIRTUAL VISION S.A.: Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów EUROINVESTMENT S.A.
00:26 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna (PLVRTLV00019)
19/06/19 17:48 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A. na rynku NewConnect
13/06/19 14:24 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (9/2019) Zawarcie umowy z NWAI Dom Maklerski SA o animacji akcji EUROINVESTMENT SA (PLVRTLV00019)
31/05/19 09:22 VIRTUAL VISION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku.
08:31 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku.
30/05/19 16:39 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (7/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna (PLVRTLV00019)
16:34 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (6/2019) Raport Roczny EUROINVESTMENT SA za rok 2018 (PLVRTLV00019)
15/05/19 09:14 brak uprawnień EUROINVESTMENT SA (5/2019) Raportu okresowy za I kwartał 2019 roku.
02/05/19 18:39 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki EUROINVESTMENT SA na rynku NewConnect