info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 15:43
kontakt
PANOVA

Komunikaty

30/01/20 09:22 P.A. NOVA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
29/01/20 17:53  brak uprawnień WSE: Communique - P.A. NOVA S.A
17:52  brak uprawnień GPW: w w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii A spółki P.A. NOVA S.A.
24/01/20 13:50 P.A. NOVA S.A.: Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.
23/01/20 13:27 P.A. NOVA S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii A
13/01/20 12:54 P.A. NOVA S.A.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu.
10/01/20 19:52  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki P.A. NOVA SA
02/01/20 15:33 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
11:12 P.A. NOVA S.A.: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
23/12/19 15:54 P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o wcześniejszym całościowym wykupie niezabezpieczonych Obligacji serii A
20/12/19 16:42 P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
16:31 P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
16/12/19 15:40 P.A. NOVA S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
09/12/19 12:23  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" 11 bit studios; cena docelowa 437,9 zł/akcję
15/11/19 09:15  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową akcji PA Nova do 35,3 zł, podtrzymuje "kupuj"