info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 12:18
kontakt
PANOVA

Komunikaty

29/05/20 17:09 P.A. NOVA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
28/05/20 18:03 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/20 14:40 P.A. NOVA S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
22/05/20 13:45 P.A. NOVA S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
19/05/20 14:07 P.A. NOVA S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o połączenie ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
13/05/20 12:20 P.A. NOVA S.A.: Aneks do umowy o kredyt obrotowy.
07/05/20 15:28 P.A. NOVA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
23/04/20 15:37 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości
16/04/20 20:12  brak uprawnień P.A. Nova szacuje spadek przychodów z najmu nieruchomości w '20 na 10,6 mln zł
19:29 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:23 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz raportu rocznego
14/04/20 16:15 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
07/04/20 11:54  brak uprawnień Właściciele centrów handlowych chcą działań osłonowych i porozumienia z najemcami
01/04/20 10:43  brak uprawnień P.A. Nova prognozuje spadek wpływów czynszowych o ok. 80-85 proc.
10:09 P.A. NOVA S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej