info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 19:04
kontakt
ZASTAL

Komunikaty

19/10/20 17:27 ZASTAL SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
13/10/20 00:05 ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 "Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA".
05/10/20 18:01 ZASTAL SA: Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
01/10/20 14:23 ZASTAL SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zastal S.A.
30/09/20 17:51 ZASTAL SA: ZASTAL SA formularz raportu półrocznego
14/09/20 18:48 ZASTAL SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA.
17:45 ZASTAL SA: Rezygnacja osoby nadzorującej
06/08/20 18:29 ZASTAL SA: Rezygnacja osoby nadzorującej
21/07/20 22:30 ZASTAL SA: Zawiadomienie w trybie art.69 o przekroczeniu 25% stanu posidania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
15/07/20 18:09 ZASTAL SA: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
06/07/20 06:59 ZASTAL SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r.
01/07/20 17:42 ZASTAL SA: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Zastal SA na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r.
17:21 ZASTAL SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 01 lipca 2020r.
26/06/20 17:44 ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał.
16/06/20 18:23 ZASTAL SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA