info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 15:37
kontakt
ZASTAL

Komunikaty

06/07/20 06:59 ZASTAL SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r.
01/07/20 17:42 ZASTAL SA: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Zastal SA na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r.
17:21 ZASTAL SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 01 lipca 2020r.
26/06/20 17:44 ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał.
16/06/20 18:23 ZASTAL SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA
05/06/20 15:59 ZASTAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał
01/06/20 21:16 ZASTAL SA: ZASTAL SA formularz raportu kwartalnego
28/05/20 18:48 ZASTAL SA: ZASTAL SA formularz raportu rocznego
23/04/20 18:09 ZASTAL SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019r.
01/04/20 17:47 ZASTAL SA: Zmiany w Zarządzie Spółki
30/01/20 17:36 ZASTAL SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
03/12/19 20:53 ZASTAL SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2019- Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.
29/11/19 18:01 ZASTAL SA: ZASTAL SA formularz raportu kwartalnego
26/11/19 16:58 ZASTAL SA: Korekta raportu bieżącego nr 14/2019.Powołanie komitetu audytu.
16:08 ZASTAL SA: Powołanie komitetu audytu