info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:42
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

30/07/21 13:06  brak uprawnień KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Komputronik Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 17:29 KOMPUTRONIK S.A.: Zawiadomienie o nabywaniu akcji przez członka zarządu
01/07/21 00:26 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A.
30/06/21 15:56 KOMPUTRONIK S.A.: Decyzja w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2016 roku
11/06/21 19:05 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o korekcie informacji o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
04/06/21 11:27  brak uprawnień Komputronik ostrzega, że wprowadzenie opłaty reprograficznej podniesie ceny i załamie popyt na sprzęt elektroniczny
26/05/21 13:43 KOMPUTRONIK S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2020/2021
20/05/21 13:45 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
12/05/21 08:05 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
11/05/21 16:39 KOMPUTRONIK S.A.: Korekta tytułu raportu bieżącego 16/2021
16:12 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana szacunków wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2020/2021
10/05/21 09:07 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/04/21 08:32 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/04/21 15:46 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22/04/21 18:22 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR