info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 23:22
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

13/05/20 21:10 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. odstąpienia od części umów najmu powierzchni handlowych
23/04/20 16:23 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
01/04/20 12:38 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych
27/03/20 09:03 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych
25/03/20 20:47 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. odstąpienia od umów faktoringu
19/03/20 16:28 KOMPUTRONIK S.A.: Umorzenie ostatniej sprawy sądowej zawieszonej ugodą z dnia 7 listopada 2017 r.
13/03/20 18:52 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik
18:44 KOMPUTRONIK S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osoby zarządzającej
11/03/20 18:19  brak uprawnień GPW Benchmark: korekta polegająca na wykreśleniu akcji spółki KOMPUTRON z indeksu WIG oraz WIG-Poland
09:07 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje dotyczące umów zawartych z Santander Bank Polska S.A.
10/03/20 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. W RESTRUKTURYZACJI
13:28  brak uprawnień Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec spółki Komputronik
13:13 KOMPUTRONIK S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
08/03/20 12:07  brak uprawnień Komputronik złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
07/03/20 13:27 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. sytuacji finansowo - operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych