info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 01:01
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

22/08/19 23:11 KOMPUTRONIK S.A.: Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku możliwej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje.
05/08/19 15:30 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
05/07/19 18:58 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
28/06/19 17:23 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium
17:04 KOMPUTRONIK S.A.: Wypowiedzenie umowy w przedmiocie pełnienia funkcji Animatora Emitenta
16:21 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
14/05/19 15:23 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta
15:17 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy Emitentem oraz spółką z Grupy Kapitałowej Emitenta a mBankiem
29/04/19 17:02 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej.
06/03/19 16:00 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. prawomocnego uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie powództwa wzajemnego z udziałem spółki zależnej Emitenta
08/02/19 19:13 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/02/19 12:19 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/01/19 16:13 KOMPUTRONIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
17/12/18 23:07 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/12/18 11:08 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego