info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 13:23
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

23/10/20 17:37 KOMPUTRONIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 listopada 2020 r.
13/10/20 12:19 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji oraz aktualizacja szacunków wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2020/2021
01/10/20 00:30 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
30/09/20 18:20 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. terminu złożenia spisów wierzytelności
29/09/20 17:42 KOMPUTRONIK S.A.: zawarcie umowy faktoringowej
28/09/20 20:29 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020
01/09/20 17:07 KOMPUTRONIK S.A.: Wstępne wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz wybrane pozycje wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020
31/08/20 23:06 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. złożenia planów restrukturyzacyjnych
06/07/20 18:00 KOMPUTRONIK S.A.: Ustanowienie Rady Wierzycieli
22/06/20 17:00 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
15/06/20 16:51 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. raport bieżący
10/06/20 16:35 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. złożenia projektów spisów wierzytelności
08/06/20 19:45 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. zakończenia kontroli podatkowej
13/05/20 21:10 KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. odstąpienia od części umów najmu powierzchni handlowych
23/04/20 16:23 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR