info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:41
kontakt
MOJ

Komunikaty

23/03/20 13:32 MOJ S.A.: Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki
31/01/20 14:21 MOJ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
09/12/19 12:59 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.
26/11/19 07:33 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/08/19 07:29 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
07/08/19 09:29 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
17/07/19 11:55 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.
28/05/19 07:28 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/05/19 17:00 MOJ S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
16:53 MOJ S.A.: Powołanie Komitetu Audytu.
16:50 MOJ S.A.: Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:47 MOJ S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 13.06.2018 r.
16:41 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 27.05.2019 roku.
10/05/19 13:01 MOJ S.A.: Uzupełnienie informacji podanych w "Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku"
30/04/19 MOJ S.A.: Projekty uchwał na ZWZ MOJ S.A. w Katowicach oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku