info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:27
kontakt
MOJ

Komunikaty

23/03/21 16:13 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
18/03/21 15:56 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
28/01/21 14:41 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
14:37 MOJ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
22/01/21 12:03 MOJ S.A.: Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
14/01/21 13:32 MOJ S.A.: Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
15/12/20 13:57 MOJ S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
07/12/20 13:36 MOJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
02/12/20 11:34 MOJ S.A.: Odpowiedź Zarządu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r.
27/11/20 09:10 MOJ S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
26/11/20 14:04 MOJ S.A.: Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu akcji Emitenta
07:31 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/11/20 14:13 MOJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 77 ust. 7 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
19/11/20 18:05  brak uprawnień Fasing kupił w wezwaniu 977.205 akcji Moj
18:00  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ SA