info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 22:54
kontakt
MOJ

Komunikaty

22/10/20 15:49 MOJ S.A.: Projekty uchwał na NWZ Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2020 roku.
15:42 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 18 listopada 2020 roku.
15:36 MOJ S.A.: Wniosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A.
14/10/20 14:50 MOJ S.A.: Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A.
12:55  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ SA
12/10/20 15:14 MOJ S.A.: Stanowisko Zarządu MOJ S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A. ogłoszonego w dniu 25 września 2020 r.
05/10/20 13:04 MOJ S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji.
25/09/20 17:47  brak uprawnień Fasing, Karbon oraz Zdzisław i Anna Bik wzywają do sprzedaży 41,17 proc. akcji Moj, cena 1,31 zł
17:42 MOJ S.A.: Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A.
17:33  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ SA
16:56 MOJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
07:49 MOJ S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami MOJ S.A.
21/09/20 12:25 MOJ S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji.
16/09/20 18:16 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
04/08/20 13:40 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.