info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 22:34
kontakt
MOJ

Komunikaty

24/06/20 15:01 MOJ S.A.: Umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.
18/06/20 15:26 MOJ S.A.: Projekty uchwał na ZWZ Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 roku.
15:24 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
08:13 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/05/20 14:30 MOJ S.A.: Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.
25/05/20 13:47 MOJ S.A.: Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.
21/05/20 12:30 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
08/05/20 18:28 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/04/20 14:10 MOJ S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
23/03/20 13:32 MOJ S.A.: Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki
31/01/20 14:21 MOJ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
09/12/19 12:59 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.
26/11/19 07:33 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/08/19 07:29 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
07/08/19 09:29 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.