info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:33
kontakt
NTT

Komunikaty

27/05/20 17:00 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring
21/05/20 14:52 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
14:06  brak uprawnień NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '19
14:01 NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
14/05/20 16:39 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
13/05/20 22:26 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:17 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz raportu rocznego
12/05/20 22:03 NTT SYSTEM S.A.: Raporty roczne za 2019 r.
27/04/20 23:52 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
25/03/20 15:16 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
16/03/20 14:06 NTT SYSTEM S.A.: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność NTT System S.A.
29/02/20 22:47 NTT SYSTEM S.A.: Rejestracja zmiany Statutu NTT System S.A.
28/02/20 17:18 NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych
27/02/20 16:39 NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych
14/02/20 14:16 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku.