info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 17:18
kontakt
NTT

Komunikaty

30/07/21 17:02  brak uprawnień NTT SYSTEM SA (1/2021) NTT System Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 17:14 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
29/06/21 18:00  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '20
17:37 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.29-06-2021
17:26 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
23/06/21 16:59 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
02/06/21 23:57 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23:52 NTT SYSTEM S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.
16:39 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku
31/05/21 17:05 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 16:00 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok
15:57 NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok
30/04/21 20:02 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:59 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz raportu rocznego
12/04/21 23:59 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok