info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.21, godz. 21:58
kontakt
NTT

Komunikaty

12/04/21 23:59 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
29/03/21 09:21 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
28/03/21 23:25 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
30/01/21 12:46 NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2021 roku
22/12/20 15:36 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
03/12/20 14:22 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
14:20 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
01/12/20 13:24 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
25/11/20 22:34 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 21:09 NTT SYSTEM S.A.: Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
22/11/20 23:40 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku
17/11/20 15:56 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku
16/11/20 16:10 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp.o.o.
22/10/20 12:57 NTT SYSTEM S.A.: Realizacja zamówienia przez konsorcjum z udziałem NTT System S.A.
08/10/20 16:54 NTT SYSTEM S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu