info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 22:57
kontakt
KINKASO

Komunikaty

29/10/19 19:47  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KREDYT INKASO S.A.
16:12 KREDYT INKASO S.A.: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
23/10/19 09:51 KREDYT INKASO S.A.: wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii F1
22/10/19 18:04  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na obligacji spółki KREDYT INKASO S.A.
09/10/19 09:13 KREDYT INKASO S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
07/10/19 13:10 KREDYT INKASO S.A.: Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
03/10/19 14:49 KREDYT INKASO S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki
02/10/19 11:27 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2019 r.
25/09/19 19:18 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących
19:05 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
20/09/19 08:15  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO SA
19/09/19 09:18  brak uprawnień GPW: Komunikat dotyczący obligacji serii A2 (KRE1019) spółki KREDYT INKASO S.A
06/09/19 13:04 KREDYT INKASO S.A.: informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
05/09/19 08:57 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r.
29/08/19 17:04 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego