info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:06
kontakt
KINKASO

Komunikaty

18/01/21 18:06 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:23 KREDYT INKASO S.A.: Korekta uzupełniająca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy 2019/2020
05/01/21 17:03 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o dokonaniu zmian w umowach kredytowych zawartych przez jednostki zależne.
28/12/20 16:16 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, E1, F1 oraz G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmiany warunków emisji obligacji
23/12/20 18:26 KREDYT INKASO S.A.: Informacja w sprawie projektów uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.
20/12/20 12:28 KREDYT INKASO S.A.: Projekty uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.
10/12/20 17:09  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: CD Projekt w dół o 8,5 proc.; technicznym wsparciem jest poziom 352,6 zł
17:01  brak uprawnień Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nie większej niż 150 mln zł
16:47 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji Spółki
07/12/20 20:32 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
17:02 KREDYT INKASO S.A.: Korekta treści raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
04/12/20 17:36 KREDYT INKASO S.A.: Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
02/12/20 18:18 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 listopada 2020 r.
27/11/20 17:37 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących
17:31 KREDYT INKASO S.A.: treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.