info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 16:42
kontakt
KINKASO

Komunikaty

31/01/20 12:44 KREDYT INKASO S.A.: Podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie procesu likwidacji funduszy Lumen
30/12/19 15:20 KREDYT INKASO S.A.: Wykup obligacji serii Z w celu ich umorzenia.
23/12/19 16:33 KREDYT INKASO S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii B1
20/12/19 17:22 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/12/19 13:49 KREDYT INKASO S.A.: Częściowy wykup obligacji serii C1, D1 oraz Z w celu ich umorzenia.
13/12/19 19:07 KREDYT INKASO S.A.: Przydział obligacji serii G1
12/12/19 18:31  brak uprawnień Kredyt Inkaso planuje emisję obligacji o wartości do 40 mln zł
18:19 KREDYT INKASO S.A.: Emisja obligacji serii G1.
29/11/19 16:14 KREDYT INKASO S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu dochodzenie roszczeń od niektórych byłych członków Zarządu oraz podmiotów z nimi powiązanych.
28/11/19 08:21  brak uprawnień Kredyt Inkaso planuje emisję obligacji łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł
08:05 KREDYT INKASO S.A.: Zamiar emisji obligacji serii G1.
29/10/19 19:47  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KREDYT INKASO S.A.
16:12 KREDYT INKASO S.A.: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
23/10/19 09:51 KREDYT INKASO S.A.: wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii F1
22/10/19 18:04  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na obligacji spółki KREDYT INKASO S.A.