info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 14:14
kontakt
KINKASO

Komunikaty

08/06/20 16:23 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
03/06/20 11:13 KREDYT INKASO S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
05/05/20 13:14  brak uprawnień KREDYT INKASO SA (1/2020) Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
27/04/20 11:46 KREDYT INKASO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. i kończącym się 31 marca 2021 r.
24/04/20 15:38 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o kolejnym etapie procesu mającego na celu likwidacje funduszy Lumen
16/04/20 15:37 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 16 kwietnia 2020 r.
10/04/20 12:10 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zmianie lokalizacji Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
06/04/20 11:23 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób zarządzających
26/03/20 14:57 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
13:26 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o odwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
09:21 KREDYT INKASO S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
20/03/20 13:36 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o potencjalnym wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy kapitałowej Kredyt Inkaso.
11/03/20 18:44  brak uprawnień GPW: 18 marca 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii C1 (KRI0320) spółki KREDYT INKASO S.A
10/03/20 16:47 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
27/02/20 17:29 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego