info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 22:13
kontakt
KINKASO

Komunikaty

09/08/19 11:34 KREDYT INKASO S.A.: zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r
07/08/19 13:29 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
23/07/19 12:20 KREDYT INKASO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
15/07/19 17:03 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15:36 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie drugiego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1.
08/07/19 10:31 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 4 lipca 2019 r.
04/07/19 16:53 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w dniu 4 lipca 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
03/07/19 17:23 KREDYT INKASO S.A.: zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r
25/06/19 16:28 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
16:24 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2019 r.
11:13 KREDYT INKASO S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. przed zarządzeniem przerwy.
10/06/19 17:57 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie pierwszego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1Ustanowienie pierwszego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1
07/06/19 14:17 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
05/06/19 15:17  brak uprawnień GPW: 11 czerwca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii Y (KRI0619) - KREDYT INKASO S.A.,
04/06/19 16:57 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.