info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 18:16
kontakt
KINKASO

Komunikaty

16/10/20 20:36 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/20 15:39 KREDYT INKASO S.A.: zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r
30/09/20 22:12 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
25/09/20 16:29 KREDYT INKASO S.A.: Informacja dotycząca istotnej zmiany wartości portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso.
07/08/20 08:16 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o odwołaniu prokurenta Spółki.
21/07/20 12:14 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym.
08/06/20 16:23 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
03/06/20 11:13 KREDYT INKASO S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
05/05/20 13:14  brak uprawnień KREDYT INKASO SA (1/2020) Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
27/04/20 11:46 KREDYT INKASO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. i kończącym się 31 marca 2021 r.
24/04/20 15:38 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o kolejnym etapie procesu mającego na celu likwidacje funduszy Lumen
16/04/20 15:37 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 16 kwietnia 2020 r.
10/04/20 12:10 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zmianie lokalizacji Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
06/04/20 11:23 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób zarządzających
26/03/20 14:57 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.