info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 20:02
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

30/07/21 14:26  brak uprawnień RAFAMET SA (1/2021) Fabryka Obrabiarek Rafamet Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/06/21 15:19 RAFAMET: Otrzymanie zamówienia od firmy Gordiusz Alfa z Węgier.
14:25 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą CZ-LOKO, a.s. z Republiki Czeskiej.
17/06/21 13:22 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
16/06/21 15:51 RAFAMET: Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
15:45 RAFAMET: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
11/06/21 14:39  brak uprawnień Akcjonariusz chce, by Rafamet wypłacił 0,11 zł dywidendy na akcję
14:21 RAFAMET: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
28/05/21 14:26 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
21/05/21 18:14 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:03 RAFAMET: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
12:55 RAFAMET: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 16 czerwca 2021 r.
18/05/21 15:22 RAFAMET: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
14/05/21 16:03 RAFAMET: Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
16/04/21 18:21 RAFAMET: RAFAMET formularz skonsolidowanego raportu rocznego