info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 17:42
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

31/03/20 14:38 RAFAMET: Informacja o wstępnych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej RAFAMET.
30/03/20 13:51 RAFAMET: Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
26/03/20 14:28 RAFAMET: Aktualizacja informacji o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.
13/03/20 13:00 RAFAMET: Decyzja o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.
24/02/20 12:35 RAFAMET: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
21/02/20 14:05 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
17/02/20 11:50 RAFAMET: Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
11:41 RAFAMET: Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
10/02/20 14:22 RAFAMET: Zawarcie umowy PKP Intercity S.A.
23/01/20 10:45 RAFAMET: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
03/01/20 14:22 RAFAMET: Korekta raportu bieżącego nr 35/2019 dotyczącego zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
02/01/20 14:18 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą PT ELTRAN INDONESIA.
30/12/19 13:25 RAFAMET: Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Akcjonariusza - SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.
24/12/19 14:08 RAFAMET: Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
13:54 RAFAMET: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.