info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 23:45
kontakt
ERBUD

Komunikaty

09/04/21 15:03 ERBUD S.A.: Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 9 kwietnia 2021 roku.
14:58 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2021 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2021 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
08/04/21 16:10  brak uprawnień Erbud spodziewa się wzrostu wyników w '21; chce zrealizować akwizycję w Niemczech (wywiad)
07:30  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Erbud na koniec '20 miał wartość 2,55 mld zł
00:04 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz raportu rocznego
00:03 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
31/03/21 17:10  brak uprawnień Erbud ma warunkową umowę kupna nieruchomości za 39 mln zł netto
17:01 ERBUD S.A.: Realizacja strategii Grupy Erbud - zakup nieruchomości inwestycyjnych.
29/03/21 09:55  brak uprawnień Onde z grupy Erbudu złożyło do KNF prospekt w związku z planowanym IPO
25/03/21 18:42 ERBUD S.A.: Zawieszenie prac budowalnych prowadzonych w ramach inwestycji - Przebudowa POK "Dom Chemika" etap II - budowa Mediateki o wartości 21.531.766,46 zł netto.
24/03/21 14:35 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu nr 2 o wartości 4 999 213,64 netto do znaczącej umowy o roboty budowlane Centrum Morskie Nauki w Szczecinie.
22/03/21 13:45 ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
18/03/21 16:50 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 9 066 tyś. EUR ( 41 907 tyś. PLN) przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na przebudowę centrum handlowego - Rathauscenter Monheim.
06:01  brak uprawnień Erbud zakłada, że inwestycja w segment budownictwa modułowego zwróci się po 5 latach (wywiad)
17/03/21 16:25  brak uprawnień ERBUD SA (1/2021) Erbud Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk