info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 16:15
kontakt
ERBUD

Komunikaty

14/01/21 10:22 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 22,5 mln zł netto na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
13/01/21 08:28  brak uprawnień DM BOŚ dodał PGNiG i Mercor do listy długich pozycji, usunął Erbud
30/12/20 14:59 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane - Przebudowa POK "Dom Chemika" etap II - budowa Mediateki o wartości 21.531.766,46 zł netto.
23/12/20 12:13  brak uprawnień Erbud podpisał z Vantage Development umowę o wartości 73,45 mln zł
11:54 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 73,45 mln zł netto na "Trzeci etap inwestycji pod nazwą Port Popowice,w części obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym dwukondygnacyjnym, oznaczonego w dokumentacji projektowej jako budynek "J" z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy z
18/12/20 14:39 ERBUD S.A.: Wybór najlepszej oferty i Generalnego Wykonawcy na roboty budowlane o wartości 23,89 mln zł netto, która dotyczy generalnego wykonania dwóch budynków mieszkalnych projektu ZAM wraz z garażem - Kraków, ul. Rydlówka.
17/12/20 15:47 ERBUD S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 67 mln zł netto przy budowie Farmy wiatrowej Banie 3.
15/12/20 16:50 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na realizacje robót budowlanych o wartości 24,93 mln zł na realizację budowy Szkoły Podstawowej na os. Złocień w Krakowie.
14/12/20 16:22 ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,15 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin.
11/12/20 15:07 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem "Fuzja II" w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej
02/12/20 15:36 ERBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty ERBUD S.A. (Emitent) na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem "Fuzja II" w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej
10:55 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 41,00 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sępopol.
10:19 ERBUD S.A.: Informacja o rejestracji w dniu 01.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki
25/11/20 12:38 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 31,8 mln zł -Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną (nr zadania 6-05-08-015-1) wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi dla zadania inwestycyjnego nr "6-05-08-015-1 Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa"
06/11/20 14:30  brak uprawnień Erbud spodziewa się w '21 podobnych wyników rdr, zarząd rozważy wypłatę dywidendy (wywiad)