info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 17:53
kontakt
ERBUD

Komunikaty

19/10/20 15:58 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
09/10/20 12:53 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.
08/10/20 17:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30 mln zł dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu
06/10/20 12:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (Lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn ("Zamawiający"). Wartość kontraktu 31,9 mln PLN netto (w tym 1,2 mln PLN netto wynagrodzenie za kamień milowy MO tj. fazę projektową oraz 30,7 mln PLN netto za kamienie milowe M1 do M6 tj. fazę realizacji) polegającego na budowie II kotła gazowego w istniej
05/10/20 10:49 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 38,98 mln zł netto na prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec
02/10/20 08:45 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 42,83 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty.
01/10/20 09:37 ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej Umowy o wartości 154,64 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
30/09/20 16:51 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedziba we Wrocławiu.
29/09/20 16:01 ERBUD S.A.: Korekta pomyłki pisarskiej z raportu bieżącego 52/2020 dotyczącego podpisania znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Wykonania parku handlowo-usługowego, marketu budowlanego Castorama wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego w Lipniku ul. Stargardzka".
14:03 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 47,43 mln zł netto na roboty budowlane dotycząca wykonania parku handlowo-usługowego, marketu budowlanego Castorama wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego w Lipniku ul. Stargardzka.
25/09/20 16:25 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Aliro Bank S.A. z siedzibą Warszawie.
16/09/20 18:12 ERBUD S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.
15/09/20 14:21 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.
04/09/20 15:30 ERBUD S.A.: Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 4 września 2020 roku.
15:25 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.