info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 07:04
kontakt
ERBUD

Komunikaty

14/08/19 15:02 ERBUD S.A.: Podpisanie kolejnych umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.
08/08/19 16:47 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 22,98 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Lichnowy.
30/07/19 12:23 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane w wysokości 26,4 mln zł na budowę inwestycji pod nazwą Lake Hill II obejmującej budynki hotelowe wraz z zagospodarowaniem terenu w Sosnówce.
25/07/19 12:33 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29 180 251,69 zł netto dotyczącej wykonania przebudowy , nadbudowy i rozbudowy budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
24/07/19 13:14 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane na realizację budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie o wartości 74,2 mln zł netto.
18/07/19 15:48 ERBUD S.A.: Zaproszenie do podpisania umowy o roboty budowlane na realizację budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.
17/07/19 14:36 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 83 143 824,84 PLN netto dotyczącej wykonania zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterze, z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Milczańskiej w Poznaniu.
08/07/19 09:07 ERBUD S.A.: Informacja o rejestracji w dniu 5 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.
26/06/19 18:09  brak uprawnień GPW: 26 czerwca 2019 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki: Tower Investments S.A., Erbud S.A., Atrem S.A. oraz Projprzem Makrum S.A.
18:07  brak uprawnień GPW: 26 czerwca 2019 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki: Tower Investments S.A., Erbud S.A., Atrem S.A. oraz Projprzem Makrum S.A.
06/06/19 11:39 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"
30/05/19 15:20 ERBUD S.A.: Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za kwotę 41,8 mln brutto PLN
13:21  brak uprawnień Platinum Resort złożył pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu
12:46 ERBUD S.A.: Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.
24/05/19 16:39 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.