info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 11:04
kontakt
ERBUD

Komunikaty

01/04/20 11:54 ERBUD S.A.: Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestenianiem się koronawirusa COVID-19
26/03/20 10:11  brak uprawnień Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa
20/03/20 13:12 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 37,2 mln zł netto na budowę obiektu wielorodzinnego z usługami w poziomie parteru i podziemną halą garażową, zlokalizowanego na stanowiącej przedmiot prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Garbary 5.
11:55  brak uprawnień Erbud zamknął wszystkie budowy na terenie Belgii do 5 kwietnia
11:48 ERBUD S.A.: Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.
10/03/20 15:03 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
17/02/20 13:56  brak uprawnień Erbud podpisał umowy budowlane o łącznej wartości 237,6 mln zł
13:44 ERBUD S.A.: Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 167 717 139,41 zł netto na realizację Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza.
13:38 ERBUD S.A.: Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 69 915 595,45 zł netto na realizację Hotelu we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza.
03/02/20 17:01 ERBUD S.A.: Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Etap II dla Budynku G wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkiem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją inwestycji.
31/01/20 11:02 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
29/01/20 16:28 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
28/01/20 11:22 ERBUD S.A.: Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent/Spółka) dwóch umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 103,97 mln zł na realizację budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice.
27/01/20 09:44  brak uprawnień Erbud ma umowę za 75 mln zł na budowę farmy wiatrowej
09:38 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 75 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.