info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.17, godz. 16:42
kontakt
ERBUD

Komunikaty

16/01/20 13:03 ERBUD S.A.: Terminy publikacj raportów okresowych w 2020 roku.
10/01/20 15:07  brak uprawnień Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w elektrociepłowni w Tychach
14:49 ERBUD S.A.: Informacja o wezwaniu konsorcjum firm w składzie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej "Konsorcjum" do wstrzymania robót związanych z Umową z dnia 26 listopada 2019 r. na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.
07/01/20 12:56 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 40,5 mln zł. na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (udział w konsorcjum 50%) oraz BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowalne Rafał Leśniak z/s w Łodzi (udział w konsorcjum 50%).
09/12/19 14:45  brak uprawnień Erbud ma umowę z PGE za 80,5 mln zł na budowę kotłowni szczytowej w EC 2 Gdańsk
14:33 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej" . Umowa została podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
04/12/19 13:29 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 0022 Południe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
02/12/19 13:49 ERBUD S.A.: Zmiany w składzie Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)
29/11/19 17:48 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 11. 152 tyś. EUR przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na budowę stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Niederkasseler Lohweg 20 in Düsseldorf.
17:12 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczących Umów o roboty budowlane o łącznej kwocie 27,46 mln zł na Generalne wykonawstwo obiektu - "Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul.Jaśminowa / Pory" ze spółkami z Grupy Ronson Development : Etap LMNO- TRURO Sp. z o.o. oraz ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o.
28/11/19 15:37  brak uprawnień Erbud ma umowy na roboty przy budowie farm wiatrowych za łącznie 79,25 mln zł
15:20 ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy o wartości 22,36 mln zł netto na budowę Farmy Wiatrowej Świecie oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
15:16 ERBUD S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy o wartości 56,89 mln zł netto na budowę Farmy Wiatrowej Dębowa Łąka oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
26/11/19 13:18 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 72,5 mln na Budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (Emitent) oraz spółki zależnej Erbud Industry Sp. z o.o.
14/11/19 16:32  brak uprawnień Erbud z optymizmem patrzy na '20, liczy na rentowność EBIT powyżej 2 proc. (wywiad)