info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:53
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

09/07/21 00:21 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
08/07/21 06:26  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,30 zł dywidendy na akcję
07/07/21 23:56 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
22:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
10/06/21 06:12 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
07/06/21 22:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
03/06/21 09:59  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wyemitować do 1,85 mln akcji na częściowe sfinansowanie przejęcia
02/06/21 23:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
18:08 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
17:54 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
13:51 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
13:07 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020
28/05/21 21:29 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
21:13 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/21 15:01 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną