info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:14
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

29/01/21 09:20 MAKARONY POLSKIE S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/11/20 20:13 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/20 06:04 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
25/09/20 15:33 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku
13:27 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
24/09/20 23:25 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
22:21  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
21:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
20:46 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 23:30 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
26/08/20 16:15 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
03/07/20 17:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
17:02 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
25/06/20 17:19 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wybór biegłego rewidenta
17:09 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019