info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 09:34
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

08/04/20 22:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:27 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz raportu rocznego
02/04/20 19:50 MAKARONY POLSKIE S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki "Tenczynek"
16:19  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
16:11 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy
18/03/20 18:24 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji
13/03/20 11:47  brak uprawnień Makarony Polskie obserwują wzrost popytu na swoje produkty
11:22 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wpływ epidemii koronawirusa i COVID-19 na działalność Makarony Polskie SA
05/03/20 15:46 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
05/02/20 16:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
31/01/20 16:48 MAKARONY POLSKIE S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/01/20 17:41 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
17:33 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
20/12/19 20:27 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie umowy znaczącej z firmą Limited Liability Company "ATB-Market" Ukraina
27/11/19 19:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego