info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 04:15
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

14/01/20 17:41 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
17:33 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
20/12/19 20:27 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie umowy znaczącej z firmą Limited Liability Company "ATB-Market" Ukraina
27/11/19 19:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/19 16:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA
19/09/19 21:10 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/19 13:29 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
08/07/19 18:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. przez spółkę Makarony Polskie SA
17:56 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
28/06/19 16:28 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
27/06/19 15:58 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
15:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
21/06/19 13:05 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji
11:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
19/06/19 12:13 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 18 czerwca 2019 roku