info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:15
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

27/04/21 15:01 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
26/04/21 18:47 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie pośrednie znacznego pakietu akcji
18:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
18:13 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji
16:16 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
16:12 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
20/04/21 16:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu Listu Intencyjnego, dotyczącego podjęcia negocjacji na temat potencjalnego nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
19/04/21 11:59 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2021 roku
15/04/21 21:01  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
20:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:50 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz raportu rocznego
20:40 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy
29/01/21 09:20 MAKARONY POLSKIE S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/11/20 20:13 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/20 06:04 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa