info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 22:03
kontakt
JW_CONST

Komunikaty

12/10/20 15:39 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000126
12:42 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000118
08/10/20 16:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
07/10/20 15:56  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)
14:31 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/10/20 14:36  brak uprawnień Grupa J.W. Construction sprzedała w III kwartale 160 mieszkań
14:31 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2020 roku.
28/09/20 16:19 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Rezygnacja członka Zarządu.
16/09/20 15:09 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
15:08 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
03/09/20 17:55 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
01/09/20 11:53 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
28/08/20 16:41 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
27/08/20 22:58 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/20 18:28  brak uprawnień J.W. Construction dokona odpisów, co pomniejszy skons. wynik netto o ok. 2,6 mln zł