info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:52
kontakt
JW_CONST

Komunikaty

13/04/21 10:30  brak uprawnień J.W. Construction zakłada, że sprzeda w '21 ponad 1.000 lokali (wywiad)
12/04/21 11:10  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2021 roku (tabela)
08/04/21 12:39  brak uprawnień Grupa J.W. Construction sprzedała w I kwartale 232 mieszkania
12:22 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2021 roku.
31/03/21 21:34 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
21:32 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
26/03/21 16:41  brak uprawnień J.W. Construction dokona odpisów na łącznie 12,7 mln zł
16:32 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Utworzenie rezerw w wyniku przeprowadzenia analizy przesłanek na utratę wartości aktywów.
19/03/21 15:51 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 r.
15/03/21 13:20 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii JW10522 (ISIN PLJWC0000126)
12/03/21 16:14 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii JWC0522 (ISIN PLJWC0000118)
10/03/21 16:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki położonej w Warszawie przy ul. Antoniewskiej.
05/03/21 15:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowalne.
25/02/21 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii JWC0522 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA
18:40  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii JW10522 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA