info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:28
kontakt
JW_CONST

Komunikaty

16/07/21 14:53  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)
09/07/21 15:38  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2021 roku (tabela)
06/07/21 13:29 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2021 roku.
02/07/21 15:17 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji J.W. Construction Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.
01/07/21 15:19 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 30.06.2021 r. "Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r."
30/06/21 16:04 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15:00 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
14:58 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14:57 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Treść Uchwały nie podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10:45 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
22/06/21 17:19 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości aktywów.
17:14 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowalne przez podmiot zależny
04/06/21 13:58 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/21 14:34 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o rozliczeniu nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu