info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 01:57
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

30/04/21 19:21 TENDERHUT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
27/04/21 17:59  brak uprawnień TENDERHUT SA (4/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.04.2021 r. oraz informacja o uchwale objętej porządkiem obrad, a nie podjętej przez ZWZA
23/04/21 07:24  brak uprawnień TENDERHUT SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
20/04/21 11:06  brak uprawnień Kurs akcji TenderHut wzrósł o 34 proc. w debiucie na NewConnect
16/04/21 14:49  brak uprawnień TENDERHUT SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
13:13  brak uprawnień TENDERHUT (1/2021) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
14/04/21 18:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii B1 i C1 spółki TENDERHUT S.A.
17:53  brak uprawnień TenderHut zadebiutuje na NewConnect 20 kwietnia
02/04/21 07:47  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C1 spółki TENDERHUT SA
12/01/21 10:13  brak uprawnień TenderHut planuje debiut giełdowy w 2021 roku
21/07/17 14:20  brak uprawnień TenderHut chce zadebiutować na GPW wiosną 2019 r.