info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 03:39
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

23/07/21 14:29  brak uprawnień TenderHut zawiesza ofertę publiczną akcji serii D1
14:20 TENDERHUT S.A.: Publikacja Suplementu do Memorandum Informacyjnego - zawieszenie oferty publicznej
20/07/21 15:13  brak uprawnień NWZ TenderHut za przeniesieniem notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW
14:11 TENDERHUT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:01  brak uprawnień TENDERHUT SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 20.07.2021 r.
12:30 TENDERHUT S.A.: Protokół NWZA
16/07/21 13:14 TENDERHUT S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu oczekiwania na wyrażenie zgody przez NCBiR w sprawie przejęcia spółki Evertop sp. z o.o.
15/07/21 13:47 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2021 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku
14/07/21 12:06 TENDERHUT S.A.: Informacja o istotnej Umowie dla Zonifero spółki zależnej od Emitenta TENDERHUT S.A.
13/07/21 09:29  brak uprawnień TenderHut chce pozyskać ponad 11 mln zł z emisji akcji serii D1
07:21 TENDERHUT S.A.: Informacja o zawarciu umów lock-up
09/07/21 16:43  brak uprawnień TENDERHUT SA (7/2021) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego wraz z informacją o zmianie Statutu Emitenta
08/07/21 17:39  brak uprawnień TenderHut planuje emisję 180 tys. akcji
17:18 TENDERHUT S.A.: Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze przeprowadzenia publicznej oferty akcji
13:05  brak uprawnień TenderHut zakłada w strategii do 2025 r. m.in. akwizycje