info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 02:35
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

13/07/21 16:58 ELEKTROTIM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.
08/07/21 16:52 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
24/06/21 17:11 ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 24.06.2021 r.
17:10 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Przewodniczącego i dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
17:09 ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
08/06/21 09:03 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
09:02 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
02/06/21 19:15 ELEKTROTIM S.A.: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 24.06.2021 roku
19:13 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o otrzymaniu żądania akcjonariusza o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego na dzień 24.06.2021 r.
10:17 ELEKTROTIM S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
01/06/21 09:39 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A
26/05/21 13:04 ELEKTROTIM S.A.: Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zarządzającą
25/05/21 11:28 ELEKTROTIM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r.
20/05/21 11:29  brak uprawnień Elektrotim chce zamknąć '21 na poziomie podobnym do '20; planuje rozwój segmentu trakcji
19/05/21 17:36 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego