info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.24, godz. 15:11
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

04/02/20 15:13  brak uprawnień Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł zysku netto grupy w '20
14:59 ELEKTROTIM S.A.: Prognoza wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020
31/01/20 17:41 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego
17/01/20 08:05  brak uprawnień Elektrotim ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 13,5 mln zł
07:59 ELEKTROTIM S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu
02/01/20 14:54 ELEKTROTIM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2020
27/12/19 09:26 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej
20/12/19 10:16  brak uprawnień Elektrotim ma umowę o wartości 22,7 mln zł z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu
09:58 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu
13/12/19 08:24 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie zarządzanym operacyjnie przez ZKO PSE S.A. w Poznaniu
06/12/19 12:52 ELEKTROTIM S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
04/12/19 11:38 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie zarządzanym operacyjnie przez ZKO PSE S.A. w Bydgoszczy
03/12/19 13:23  brak uprawnień Elektrotim może 2019 r. zamknąć stratą, spodziewa się wyraźnej poprawy w '20
29/11/19 10:12 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
28/11/19 18:40  brak uprawnień Elektrotim miał w III kw. 1,1 mln zł straty netto i 0,5 mln zł straty EBIT