info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 16:00
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

13/05/20 11:02 ELEKTROTIM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.06.2020 roku
12/05/20 11:21 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
07/05/20 14:07  brak uprawnień Elektrotim nie widzi istotnych zagrożeń realizacji prognozy na '20
05/05/20 08:50  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Elektrotim wynosi 294,3 mln zł
08:19 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 06:32 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06:29 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz raportu rocznego
24/04/20 17:41 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 01.08.2020 roku
17/04/20 17:20  brak uprawnień Rockbridge TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w Elektrotimie
17:10 ELEKTROTIM S.A.: Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. poniżej 5%.
02/04/20 23:15 ELEKTROTIM S.A.: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej
04/03/20 16:22 ELEKTROTIM S.A.: Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu
04/02/20 15:13  brak uprawnień Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł zysku netto grupy w '20
14:59 ELEKTROTIM S.A.: Prognoza wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020
31/01/20 17:41 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego