info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 03:00
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

15/11/19 11:29 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
08/11/19 15:00 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego
05/11/19 12:35 ELEKTROTIM S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
31/10/19 09:35  brak uprawnień Andrzej Diakun zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Elektrotimu
09:30 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. ze skutkiem na dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019
30/10/19 18:37 ELEKTROTIM S.A.: Zmiana składu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
24/10/19 11:40 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
16/10/19 09:52 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
08/10/19 14:25 ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.
14:22 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
14:21 ELEKTROTIM S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.
04/10/19 12:49 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
11:48 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
01/10/19 11:45 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30/09/19 09:23 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.