info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 02:30
kontakt
SEKO

Komunikaty

10/07/20 13:02 SEKO S.A.: Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 7 sierpnia 2020 r.
12:48 SEKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 7 sierpnia 2020 r.
08/05/20 07:50 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/03/20 08:01 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/01/20 10:25 SEKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
08/11/19 07:58 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/08/19 07:28 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
20/08/19 07:25 SEKO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
08/05/19 14:30 SEKO S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 8 maja 2019 r.
13:49 SEKO S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
13:38  brak uprawnień Seko wypłaci 0,66 zł dywidendy z zysku za 2018 rok
13:29 SEKO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
13:20 SEKO S.A.: Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 8 maja 2019 r.
06:53 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/04/19 13:45  brak uprawnień Seko planuje wypłatę 0,66 zł brutto dywidendy z zysku za 2018 rok