info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 10:56
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

31/07/20 16:30 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
12/06/20 18:51 SYGNITY: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17:39 SYGNITY: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę fizyczną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10/06/20 18:17 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/06/20 16:50 SYGNITY: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
27/05/20 16:07 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku
25/05/20 17:43 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku
21/05/20 09:10 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
29/04/20 14:57 SYGNITY: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020
28/04/20 20:20 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
30/03/20 21:16 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej
25/03/20 11:05 SYGNITY: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku
22/03/20 22:54 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar
28/02/20 18:51  brak uprawnień Sygnity chce w kolejnych kwartałach poprawiać wyniki i sytuację bilansową
17:53 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego