info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:16
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

17/12/20 22:24  brak uprawnień Sygnity zwiększyło zysk netto w roku finansowym 2020 do 29,2 mln zł
21:33 SYGNITY: SYGNITY formularz raportu rocznego
21:31 SYGNITY: SYGNITY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10/12/20 19:38 SYGNITY: Zmiana adresu siedziby Spółki
04/12/20 14:19 SYGNITY: Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.
05/11/20 21:50  brak uprawnień Spółka z grupy Sygnity ma umowę z MF o wartości 90 mln zł brutto
20:24 SYGNITY: Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów
16/10/20 17:25 SYGNITY: Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.
12/10/20 16:16 SYGNITY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
17/09/20 13:42  brak uprawnień Backlog Sygnity wynosi 212,4 mln zł, spółka chce utrzymywać obecne marże (popr.)
12:46  brak uprawnień Backlog Sygnity wynosi 212,4 mln zł, spółka chce utrzymywać obecne marże
10/09/20 15:23 SYGNITY: Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.
04/09/20 17:29 SYGNITY: Zawarcie umowy z Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o.
11:15 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku
01/09/20 10:43  brak uprawnień BM mBanku rekomenduje "kupuj" Sygnity