info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:28
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

14/10/19 17:18  brak uprawnień Konsorcjum Sygnity i Indry podpisało ugodę z Enea Operator
16:58 SYGNITY: Informacja nt. ugody zawartej z kontrahentem
03/10/19 16:44 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą
30/09/19 22:00 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą
18:05 SYGNITY: Decyzja Zarządu Sygnity S.A. o obniżeniu kapitału zakładowego
27/09/19 10:51  brak uprawnień Bogdan Zborowski nowym prezesem Sygnity od 2 stycznia 2020 (opis)
10:27  brak uprawnień Bogdan Zborowski nowym prezesem Sygnity
09:40 SYGNITY: Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A.
14/08/19 09:21  brak uprawnień Sygnity ma po trzech kw. roku finansowego '18/'19 30,9 mln zł EBITDA; backlog wynosi 260 mln zł
07:48 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/08/19 19:04 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2019 roku
30/07/19 16:16 SYGNITY: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
15:37  brak uprawnień Akcjonariusze odwołali szefa rady nadzorczej Sygnity
15:22 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku
29/07/19 16:30  brak uprawnień Sygnity podpisało umowę z MRPiPS o wartości maksymalnie 37 mln zł