info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:31
kontakt
OCTAVA

Komunikaty

20/04/21 17:47 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08OCTAVA: 08OCTAVA formularz raportu rocznego
17/03/21 16:00 08OCTAVA: Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok
19/01/21 12:01 08OCTAVA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
10/12/20 20:00 08OCTAVA: Informacja w sprawie oddalenia powództwa w sprawie roszczenia z tytułu rzekomego poręczenia przez CUF "Drukarnia" za obligacje Mega Sonic S.A.
19/11/20 17:59 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/09/20 17:36 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/20 16:17 08OCTAVA: Powzięcie informacji poufnej dotyczącej portfela nieruchomości Octava FIZAN
18/08/20 15:41 08OCTAVA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 18 sierpnia 2020 roku
15:40 08OCTAVA: Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A.
15:39 08OCTAVA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
02/07/20 17:12 08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:48 08OCTAVA: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca br.
10/06/20 12:16 08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.
21/05/20 17:49 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego