info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:59
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

30/07/21 16:14  brak uprawnień BBI DEVELOPMENT SA (2/2021) BBI Development Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/21 17:55  brak uprawnień Współkontrolowana przez BBI Development spółka chce sprzedać "Centrum Praskie Koneser"
17:43 BBI DEVELOPMENT SA: Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu "Centrum Praskie KONESER"
19/07/21 19:25 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach nabycia obligacji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09/07/21 17:04 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Członka Rady Nadzorczej
16:56 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonanej przez Członka Rady Nadzorczej
30/06/21 14:44 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14:34 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/06/21 18:48 BBI DEVELOPMENT SA: Termin zawarcia Umowy Inwestycyjnej w projekcie "Roma Tower"
24/06/21 15:53 BBI DEVELOPMENT SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 23 czerwca 2021 roku.
23/06/21 17:27 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 roku
09/06/21 15:14 BBI DEVELOPMENT SA: Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
31/05/21 20:54 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 17:04 BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13/05/21 14:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0223 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.