info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:31
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

01/04/21 16:00 BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem w projekcie "Roma Tower"
01/03/21 18:57 BBI DEVELOPMENT SA: Umowa dzierżawy hotelu Moxy Warsaw Praga w projekcie Centrum Praskie Koneser - aktualizacja informacji poufnej.
26/02/21 14:45 BBI DEVELOPMENT SA: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu "Roma Tower" w Warszawie. Decyzja o wyborze opcji zaangażowania inwestora zewnętrznego.
22/02/21 15:05 BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0221/2) o łącznej wartości nominalnej 40,3 mln zł, spadek zadłużenia obligacyjnego BBI Development SA.
13:17 BBI DEVELOPMENT SA: Emisja dwuletnich obligacji serii BBI0223
17/02/21 18:05  brak uprawnień BBI Development chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej od 11 mln zł do 20 mln zł
17:54 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11 mln zł i nie większej niż 20 mln zł.
15/02/21 12:01 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonanej przez Członka Rady Nadzorczej
09/02/21 13:30 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Quercus TFI S.A.
02/02/21 16:31 BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie dwudziestoletniej umowy dzierżawy dotyczącej hotelu MOXY sieci Marriott w projekcie Centrum Praskie KONESER (ujawnienie opóźnionej informacji poufnej)
28/01/21 17:05 BBI DEVELOPMENT SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/11/20 21:07 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/20 19:07  brak uprawnień BBI Development za przeglądem opcji strategicznych dla projektu Roma Tower
18:43 BBI DEVELOPMENT SA: Przegląd opcji strategicznych dla projektu "Roma Tower" w Warszawie w zakresie pozyskania finansowania kapitałowego dla Projektu.
22/10/20 18:35 BBI DEVELOPMENT SA: Aneks do umowy pożyczki w projekcie "Roma Tower"