info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 23:45
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

25/05/20 21:02 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
13/05/20 00:10 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:07 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz raportu rocznego
27/04/20 19:57 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
09/04/20 20:06 BBI DEVELOPMENT SA: Wpływ sytuacji wywołanej epidemią choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
03/04/20 19:03  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii BBI0123 spółki BBI DEVELOPMENT SA
18:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - BBI DEVELOPMENT SA
31/03/20 18:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki BBI DEVELOPMENT S.A.
23/03/20 16:32  brak uprawnień Wynik BBI Development za '19 niższy o 32,5 mln zł z powodu rezerw i odpisów
16:09 BBI DEVELOPMENT SA: Oszacowanie wpływu dokonanej zmiany strategii w odniesieniu do projektu "Małe Błonia" w Szczecinie; zawiązanie rezerw i dokonanie odpisów aktualizacyjnych.
03/03/20 11:41 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonanej przez Członka Rady Nadzorczej
31/01/20 18:29 BBI DEVELOPMENT SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
13:31 BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0220) o łącznej wartości nominalnej 37,1 mln zł, spadek zadłużenia BBI Development
12:58 BBI DEVELOPMENT SA: Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0123 na kwotę 12 mln zł
29/01/20 18:41 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwała o emisji obligacji w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł.