info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 22:12
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

26/11/20 21:07 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/20 19:07  brak uprawnień BBI Development za przeglądem opcji strategicznych dla projektu Roma Tower
18:43 BBI DEVELOPMENT SA: Przegląd opcji strategicznych dla projektu "Roma Tower" w Warszawie w zakresie pozyskania finansowania kapitałowego dla Projektu.
22/10/20 18:35 BBI DEVELOPMENT SA: Aneks do umowy pożyczki w projekcie "Roma Tower"
28/09/20 21:16 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 21:29 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
24/06/20 21:12 BBI DEVELOPMENT SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.
23/06/20 21:36 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2020 roku
18/06/20 23:14 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/20 20:03 BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku wraz z projektami uchwał.
25/05/20 21:02 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
13/05/20 00:10 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:07 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz raportu rocznego
27/04/20 19:57 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
09/04/20 20:06 BBI DEVELOPMENT SA: Wpływ sytuacji wywołanej epidemią choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej