info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:36
kontakt
PRIVRNT

Komunikaty

09/07/24 10:26 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (18/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
27/06/24 10:50 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (17/2024) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
26/06/24 14:48 PRIVATE RENTED SECTOR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2024 r.
14:43 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (16/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2024 r.
22/06/24 11:23 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (15/2024) Nałożenie środka dyscyplinującego
20/06/24 19:29 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 760/2024 - PRIVATE RENTED SECTOR
06/06/24 16:24 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (14/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
04/06/24 15:09 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (13/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
29/05/24 18:20 PRIVATE RENTED SECTOR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 25 czerwca 2024 r.
18:03 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (12/2024) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 25 czerwca 2024 r.
17:43 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
21/05/24 18:53 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (10/2024) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
18:50 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (9/2024) Zmiana adresu siedziby Spółki
15/05/24 21:44 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (8/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
23/04/24 17:23 brak uprawnień GPW: komunikat - PRIVATE RENTED SECTOR