info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 22:10
kontakt
DMGROUP

Komunikaty

15/05/24 12:57  brak uprawnień Dr. Miele Cosmed Group chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję za '23
12:48 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Wniosek Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy
30/04/24 08:36  brak uprawnień Dr. Miele Cosmed Group zakłada 10-15 proc. wzrost przychodów rocznie
08:06 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Przyjęcie Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group
26/04/24 19:36 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Dr. Miele Cosmed Group S.A.
19:15 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Dr. Miele Cosmed Group S.A.
19/04/24 08:38 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023
12/04/24 07:34 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej.
11/04/24 08:22 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2024 - 2026
27/03/24 17:19  brak uprawnień Dr. Miele Cosmed Group prognozuje 60 mln zł EBITDA i 539 mln zł przychodów w '24
17:04 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Prognoza wyników finansowych na 2024 rok
08/03/24 11:13  brak uprawnień Spółka Global Cosmed zmieniła nazwę na Dr. Miele Cosmed Group
11:02 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta
07/03/24 19:29  brak uprawnień GPW: komunikat - DR. MIELE COSMED GROUP
06/03/24 07:59  brak uprawnień DR. MIELE COSMED GROUP SA (1/2024) Global Cosmed Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021