info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 09:33
kontakt
MURAPOL

Komunikaty

12/04/24 14:48 MURAPOL S.A.: Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
09/04/24 21:20 MURAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
07:02  brak uprawnień Murapol w I kw. '24 sprzedał klientom detalicznym 769 lokali
06:56 MURAPOL S.A.: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Murapol w I kwartale 2024 r.
03/04/24 19:48  brak uprawnień Murapol chce wypłacić 1,97 zł dywidendy z zysku netto za 2023 rok.
19:34 MURAPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 roku
11:50  brak uprawnień Murapol podtrzymuje cel sprzedaży ok. 3,7 tys. lokali w '24; w I kw. sprzedaż wyższa rdr (opis)
11:14  brak uprawnień Murapol podtrzymuje cel sprzedaży ok. 3,7 tys. lokali w '24; w I kw. sprzedaż wyższa rdr
08:30  brak uprawnień Zysk netto grupy Murapol w 2023 r. wyniósł 219,2 mln zł, wzrósł 3 proc. rdr (opis)
08:08 MURAPOL S.A.: MURAPOL S.A.
07:51  brak uprawnień Zysk netto grupy Murapol w 2023 r. wyniósł 219,2 mln zł, wzrósł 3 proc. rdr
07:26 MURAPOL S.A.: MURAPOL S.A.
28/03/24 12:10  brak uprawnień Murapol wprowadza do oferty 1860 nowych lokali
26/03/24 17:55 MURAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR
25/03/24 09:11  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Murapol, cena docelowa 50 zł