info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.23, godz. 12:37
kontakt
NOVINA

Komunikaty

23/04/24 00:59 NOVINA S.A.: Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
15/04/24 10:32  brak uprawnień NOVINA SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/04/24 13:01 NOVINA S.A.: Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
15/02/24 17:12 NOVINA S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F na rynek NewConnect
14/02/24 07:14  brak uprawnień NOVINA SA (3/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
12/02/24 08:29 NOVINA S.A.: Informacja o braku planów emisji nowych akcji
07:12 NOVINA S.A.: Szacunkowy zysk Emitenta za rok 2023
31/01/24 11:34 NOVINA S.A.: Szacunkowe przychody Emitenta za rok 2023
11:25 NOVINA S.A.: Zbycie pakietu wierzytelności
05/01/24 13:00  brak uprawnień NOVINA SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
04/01/24 23:11 NOVINA S.A.: Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
02/01/24 22:40  brak uprawnień NOVINA SA (1/2024) Wybór audytora celem zbadania sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024.
21/12/23 11:16 NOVINA S.A.: Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
20/12/23 22:36 NOVINA S.A.: Zmiana stanu posiadania
19/12/23 22:55 NOVINA S.A.: Zmiana stanu posiadania