info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 05:11
kontakt
PLOTTWIST

Komunikaty

12/02/24 14:08  brak uprawnień PLOT TWIST SA (3/2024) Jednostkowy raport za IV kwartał 2023 r. Plot Twist Spółka Akcyjna
25/01/24 13:15  brak uprawnień PLOT TWIST SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r. PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
04/01/24 22:44  brak uprawnień PLOT TWIST SA (1/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F
18/12/23 17:57  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PLOT TWIST S.A.
23/11/23 18:32  brak uprawnień PLOT TWIST SA (9/2023) Uchwała Zarządu Plot Twist S.A. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
21/11/23 14:33 Plot Twist SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 listopada 2023 roku
15/11/23 18:30  brak uprawnień PLOT TWIST SA (8/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2023 r.
13/11/23 09:06  brak uprawnień Plot Twist chce wydać grę "The Last Case Of Benedict Fox" na PS5 w I kw. '24
08:33  brak uprawnień PLOT TWIST SA (7/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. Plot Twist Spółka Akcyjna
10/11/23 14:13  brak uprawnień Plot Twist odwołuje prognozy finansowe
13:53 Plot Twist SA: Odwołanie prognoz finansowych
13:41 Plot Twist SA: Zmiana daty premiery gry The Last Case of Benedict Fox w wersji na Playstation
08/11/23 13:48 Plot Twist SA: Zawarcie istotnego Porozumienia zmieniającego umowę wydawniczą z dnia 27 maja 2022 r.
06/11/23 09:35 Plot Twist SA: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Plot Twist S.A. z Plot Twist R_D sp. z o.o.
03/11/23 11:26  brak uprawnień PLOT TWIST SA (6/2023) Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 r.