info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 05:02
kontakt
YOSHI

Komunikaty

30/07/21 12:35 Yoshi lnnovation S.A.: Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym podpisanym przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o.
14/07/21 12:43 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie negocjacji ze szwajcarskim podmiotem biotechnologicznym o pozyskanie technologii.
06/07/21 17:08 Yoshi lnnovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
01/07/21 12:42  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (23/2021) Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję
30/06/21 20:29  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (22/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
20:17  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (21/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
02/06/21 18:45 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
18:25  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (20/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
28/05/21 20:23  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (19/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
21/05/21 11:00 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków jej połączenia
20/05/21 10:41 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie przez spółkę zależną od Emitenta produkcji granulatu bakteriostatycznego
19/05/21 12:52  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (18/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
14/05/21 10:14  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (17/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
13/05/21 15:26  brak uprawnień YOSHI (16/2021) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
15:02 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy z firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC z USA o wyłączne przedstawicielstwo tej firmy w Polsce przez Emitenta