info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 21:15
kontakt
YETIFORCE

Komunikaty

22/05/24 20:02 brak uprawnień YETIFORCE SA (14/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
19:30 YetiForce SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po przerwie w dniu 22 maja 2024 roku
19:16 brak uprawnień YETIFORCE SA (13/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. po przerwie w dniu 22 maja 2024 roku
21/05/24 17:45 brak uprawnień YETIFORCE SA (12/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
15/05/24 17:16 brak uprawnień YETIFORCE SA (11/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r. YetiForce Spółka Akcyjna
08/05/24 19:06 brak uprawnień YETIFORCE SA (10/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. w dniu 8 maja 2024 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach
19:05 YetiForce SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2024 roku
11/04/24 21:41 brak uprawnień YETIFORCE SA (9/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 8 maja 2024 roku
21:40 YetiForce SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 8 maja 2024 roku
19:06 brak uprawnień YETIFORCE SA (8/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
05/04/24 17:16 brak uprawnień YETIFORCE SA (7/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
25/03/24 17:30 brak uprawnień YETIFORCE SA (6/2024) Raport roczny YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023
21/03/24 19:15 brak uprawnień YETIFORCE SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
06/03/24 17:46 brak uprawnień YETIFORCE SA (4/2024) Zakończenie subskrypcji akcji
20/02/24 21:10 brak uprawnień YETIFORCE SA (3/2024) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w związku z realizacją programu motywacyjnego