info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 12:33
kontakt
ESHOPPING

Komunikaty

14/06/24 10:21 E-SHOPPING GROUP S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities
06/06/24 08:42 E-SHOPPING GROUP S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za maj 2024 roku
31/05/24 14:38  brak uprawnień E-SHOPPING GROUP SA (11/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 roku
14:36 E-SHOPPING GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 roku
15/05/24 23:11  brak uprawnień E-SHOPPING GROUP SA (10/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
08/05/24 08:48 E-SHOPPING GROUP S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2024 roku
25/04/24 18:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki E-SHOPPING GROUP S.A.
19/04/24 17:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C spółki E-SHOPPING GROUP S.A
15/04/24 21:09  brak uprawnień E-SHOPPING GROUP SA (9/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect 2024
10/04/24 14:50 E-SHOPPING GROUP S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do umowy lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki
04/04/24 08:49 E-SHOPPING GROUP S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za marzec 2024 roku
21/03/24 11:59  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G, H oraz I spółki E-SHOPPING GROUP S.A
20/03/24 21:54  brak uprawnień E-SHOPPING GROUP SA (8/2024) Raport roczny za 2023 rok
18/03/24 17:22 E-SHOPPING GROUP S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Prezesem Zarządu Emitenta
15/03/24 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G, H oraz I spółki E-SHOPPING GROUP S.A.