info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.27, godz. 11:32
kontakt
ROOFRENOV

Komunikaty

24/05/24 22:08  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (8/2024) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023
21:59  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (7/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023
16:54 Roof Renovation S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opolu
17/05/24 18:32  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
18:29 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych
14/05/24 20:17  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (5/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15:06  brak uprawnień Roof Renovation miał w I kw. 2024 roku 6,3 mln zł skons. przychodów, mniej o 62 proc. rdr
14:36 Roof Renovation S.A.: Spadek przychodów w I kwartale 2024 r.
09/05/24 18:18 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
24/04/24 08:52  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
16/04/24 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii hl, I,J, Ki L spółki ROOF RENOVATION S.A.
12/04/24 15:18 Roof Renovation S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane
11/04/24 13:32 Roof Renovation S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H, I, J, K i L na rynku NewConnect
10/04/24 12:04  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
27/03/24 15:44 Roof Renovation S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości