info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.01, godz. 00:34
kontakt
ROOFRENOV

Komunikaty

20/09/23 17:17 Roof Renovation S.A.: Utworzenie spółki zależnej RRH Buliding
11/09/23 18:51 Roof Renovation S.A.: Umowa o wykonanie robót budowlanych
25/08/23 12:26 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy podwykonawstwa
14/08/23  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (14/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r.
18/07/23 17:16  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (13/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
14/07/23 16:08 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
04/07/23 18:29  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - ROOF RENOVATION
14/06/23 19:17 Roof Renovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2023 r.
09:56 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane jako generalny wykonawca
13/06/23 17:28  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (12/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/23 17:14 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
22/05/23 16:02  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (11/2023) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii H, I, J, K i L do obrotu na rynek NewConnect
17/05/23 12:43 Roof Renovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13 czerwca 2023 r.
28/04/23 21:54  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (8/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022
21:46  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (7/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022