info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 00:51
kontakt
LSISOFT

Komunikaty

26/11/19 07:29 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/19 10:14  brak uprawnień DM BOŚ podnosi cenę docelową LSI Software do 23,5 zł
21/11/19 12:40 LSI SOFTWARE S.A.: Zmiana terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019
31/10/19 12:00 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
21/10/19 09:12 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
18/10/19 09:45 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
16/10/19 14:17 LSI SOFTWARE S.A.: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2019 roku
07/10/19 13:32 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
11:20 LSI SOFTWARE S.A.: Tekst jednolity Statutu Spółki.
04/10/19 10:56 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
30/09/19 17:37 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/19 15:29  brak uprawnień Rockbridge TFI ma powyżej 5 proc. na walnym LSI Software
15:09 LSI SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.
23/07/19 15:20 LSI SOFTWARE S.A.: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2019 roku
28/06/19 14:37 LSI SOFTWARE S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy