info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 12:53
kontakt
LSISOFT

Komunikaty

23/07/19 15:20 LSI SOFTWARE S.A.: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2019 roku
28/06/19 14:37 LSI SOFTWARE S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
13:05 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki
27/06/19 15:24  brak uprawnień LSI Software wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '18
15:10 LSI SOFTWARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.
15:09 LSI SOFTWARE S.A.: Treść uchwał ZWZ z dnia 27 czerwca 2019 roku.
11/06/19 13:18 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki
05/06/19 15:48 LSI SOFTWARE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza
30/05/19 14:29  brak uprawnień RN LSI Software proponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
14:11 LSI SOFTWARE S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2018
06:01 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 15:53 LSI SOFTWARE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
21/05/19 15:52 LSI SOFTWARE S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
30/04/19 05:53 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
05:41 LSI SOFTWARE S.A.: LSI SOFTWARE S.A. formularz raportu rocznego