info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.19, godz. 05:36
kontakt
RAEN

Komunikaty

18/04/24 23:55 Raen S.A.: Raen S.A.
23:41 Raen S.A.: Raen S.A.
23:04 Raen S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
17/04/24 19:19 Raen S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2024 roku
16/04/24 21:18 Raen S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Raen S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 roku
15:04 Raen S.A.: Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
14:51 Raen S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
13:26 Raen S.A.: Zawarcie aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o. oraz aneksu nr 1 do umowy sprzedaży udziałów dotyczącej ww. nabycia
15/04/24 19:58 Raen S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu
09/04/24 18:40 Raen S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 roku
10:06 Raen S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wsparcia pozyskania finansowania dla technologii RealCarbonTech
05/04/24 11:02 Raen S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Seed Capital sp. z o.o. Memorandum of Understanding z Goldbeck Solar Polska Sp. z o.o. dotyczącego współpracy w rozwijaniu projektów farm fotowoltaicznych
21/03/24 15:42 Raen S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2024 roku
26/02/24 16:33 Raen S.A.: Rejestracja spółki zależnej od Emitenta tj. Raen Obrót Sp. z o.o.
21/02/24 16:06 Raen S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii I Spółki