info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.01, godz. 01:50
kontakt
RAEN

Komunikaty

29/09/23 21:28 Raen S.A.: Zawarcie porozumienia w zakresie rozwoju projektów OZE
08:47 Raen S.A.: Wybór oferty na rozwijanie projektów PV przez Seed Capital sp. z o.o.
26/09/23 19:32  brak uprawnień RAEN SA (1/2023) PUNKPIRATES Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06:40  brak uprawnień East Value Research wycenia akcję Raen na 1,9 zł
15/09/23 17:09 Raen S.A.: Aktualizacja raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
08:10 Raen S.A.: Przedłużenie przez Seed Capital sp. z o.o. terminu na przyjmowanie ofert od inwestorów na rozwijanie projektów PV
25/08/23 08:08 Raen S.A.: Wybór firmy audytorskiej
31/07/23 10:30 Raen S.A.: Otrzymanie przez Seed Capital sp. z o.o. ofert od inwestorów na rozwijanie projektów PV
28/07/23 17:05 Raen S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki
10:45 Raen S.A.: Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Seed Capital sp. z o.o. za I półrocze 2023 roku
14/07/23 15:46 Raen S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Seed Capital sp. z o.o.
11/07/23 12:01 Raen S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28/06/23 18:22 Raen S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku
17:54 Raen S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku
01/06/23 16:10 Raen S.A.: Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r.