info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.28, godz. 13:57
kontakt
COSMA

Komunikaty

24/05/23 09:20  brak uprawnień COSMA SA (12/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki ? uzupełnienie do raportu nr 9/2023
12/05/23 21:46  brak uprawnień COSMA SA (11/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
26/04/23 18:04 VABUN S.A.: Zawarcie istotnej umowy w zakresie dystrybucji surowców farmaceutycznych
25/04/23 22:58 VABUN S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
21/04/23 15:37 VABUN S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
19/04/23 22:34 VABUN S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
14/04/23 15:20  brak uprawnień COSMA SA (10/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ? uzupełnienie do raportu nr 4/2023
13/04/23 19:36  brak uprawnień COSMA SA (9/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
19:32  brak uprawnień COSMA SA (8/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
12/04/23 22:41 VABUN S.A.: Trzy zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
06/04/23 23:32 VABUN S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii H
31/03/23 19:47 VABUN S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Emitenta z Cosma Cannabis sp. z o.o., zmiany firmy, podwyższenia kapitału zakładowego i nowego tekstu Statutu Emitenta
03/03/23 22:22  brak uprawnień COSMA GROUP SA (7/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
13/02/23 22:37  brak uprawnień COSMA GROUP SA (6/2023) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
07/02/23 21:35 VABUN S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Cosma Cannabis sp. z o.o. przez wspólników spółki przejmowanej