info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 17:48
kontakt
ULMA

Komunikaty

14/10/20 17:17  brak uprawnień Zysk netto Ulmy po trzech kwartałach wyniósł 15,9 mln zł, spadek o 46,8 proc. rdr - szacunki
17:07 ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.
17/09/20 05:43 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/20 15:28 ULMA Construccion SA: Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
30/07/20 12:11 ULMA Construccion SA: Zawarcie znaczącej umowy
28/07/20 11:47 ULMA Construccion SA: Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki
15/07/20 15:45  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 8,7 mln zł, spadek rdr o 55,7 proc.
15:23 ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
22/06/20 15:56 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
09/06/20 15:59 ULMA Construccion SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
14/05/20 00:45 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/20 13:13 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r.
13:11  brak uprawnień Ulma wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję
13:07 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
13:05 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna