info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 16:00
kontakt
ULMA

Komunikaty

30/07/20 12:11 ULMA Construccion SA: Zawarcie znaczącej umowy
28/07/20 11:47 ULMA Construccion SA: Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki
15/07/20 15:45  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 8,7 mln zł, spadek rdr o 55,7 proc.
15:23 ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
22/06/20 15:56 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
09/06/20 15:59 ULMA Construccion SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
14/05/20 00:45 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/20 13:13 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r.
13:11  brak uprawnień Ulma wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję
13:07 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
13:05 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
28/04/20 13:46 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
15/04/20 17:21  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I kw. na 3,95 mln zł, spadek o 49 proc. rok do roku
17:00 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2020 r.
09/04/20 16:19  brak uprawnień Przychody Ulmy Construccion w I półroczu mogą spaść o 20 proc. rdr - szacunki