info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:58
kontakt
ULMA

Komunikaty

23/07/21 15:33  brak uprawnień ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2021) ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 14:36  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 4,8 mln zł, spadek rdr o 45,4 proc.
14:17 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2021 r.
14/05/21 06:05 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/21 13:46  brak uprawnień Ulma wypłaci 7,62 zł dywidendy na akcję
13:39 ULMA Construccion SA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
13:36 ULMA Construccion SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ulma Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2021 r.
13:35 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
13:32 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
26/04/21 15:30 ULMA Construccion SA: Zgłoszenie kandydatury członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.
16/04/21 16:05  brak uprawnień Zysk netto Ulmy spadł w I kw. o 82 proc. rdr do 0,7 mln zł - szacunki
15:44 ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 R.
08/04/21 14:54 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
07/04/21 15:16  brak uprawnień Ulma chce wypłacić 7,62 zł dywidendy na akcję
15:09 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy