info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:31
kontakt
ULMA

Komunikaty

08/04/21 14:54 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
07/04/21 15:16  brak uprawnień Ulma chce wypłacić 7,62 zł dywidendy na akcję
15:09 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy
15:07 ULMA Construccion SA: Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy
15:04 ULMA Construccion SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.
01/04/21 01:25 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
01:21 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
23/03/21 16:14 ULMA Construccion SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2020.
10/03/21 13:19 ULMA Construccion SA: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
15/02/21 15:57  brak uprawnień ULMA SA (1/2021) ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
02/02/21 17:20  brak uprawnień Ulma miała w 2020 roku 20,2 mln zł zysku netto - szacunki
16:51 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2020 r.
01/02/21 17:43 ULMA Construccion SA: Powołanie osoby zarządzającej
27/01/21 13:48 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
20/01/21 14:12 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy