info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 22:33
kontakt
ULMA

Komunikaty

24/03/20 07:36  brak uprawnień Ulma Construccion miała w 2019 r. 46,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
02:59 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02:56 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz raportu rocznego
17/03/20 16:16 ULMA Construccion SA: Wpływ epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta i Grupę Kapitałową
07/02/20 12:51  brak uprawnień ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (1/2020) ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
03/02/20 17:18  brak uprawnień Grupa Ulma szacuje EBITDA w '19 na 102,2 mln zł, zysk netto na 46,2 mln zł
16:53 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2019 r.
21/01/20 14:05 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
15/11/19 06:59 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/19 16:28  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA po trzech kwartałach na 70,6 mln zł, zysk netto na 29,9 mln zł
16:10 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartały 2019 r.
17/09/19 07:12 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/19 14:31 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym
30/07/19 11:18 ULMA Construccion SA: Informacja dotycząca umowy zawartej przez Ulma Opalubka Ukraina
17/07/19 16:45 ULMA Construccion SA: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy zawartej przez Ulma Opalubka Ukraina