info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:18
kontakt
WASKO

Komunikaty

20/07/21 16:34 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
15/07/21 14:27 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.
07/07/21 15:47 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
05/07/21 17:54  brak uprawnień Wasko wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję
17:40 WASKO S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
17:37 WASKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 05.07.2021 r.
17:31 WASKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 05.07.2021 r.
16:05 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
25/06/21 18:38 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej
22/06/21 18:39 WASKO S.A.: Informacja dot. otrzymania, przez spółkę zależną COIG S.A., z Miasta Katowice pisma o rozszerzeniu powództwa dotyczącego wykonania zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"
10:23 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem
09/06/21 16:00 WASKO S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 05 lipca 2021 r.
26/05/21 12:23 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
25/05/21 15:51 WASKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r.
15:39  brak uprawnień Wasko chce wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję