info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 23:14
kontakt
WASKO

Komunikaty

15/11/19 17:44 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/19 14:09 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej
29/10/19 15:29 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.
22/10/19 14:17  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Wasko najkorzystniejsza w przetargu Centrum Zasobów Informatycznych
14:06 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej
16/10/19 16:04 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną od WASKO S.A.
31/08/19 00:58 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/19 16:43 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
07/08/19 16:03 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy pożyczki z COIG S.A.
14/06/19 15:58 WASKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14.06.2019 r.
15:42 WASKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 14.06.2019 r.
04/06/19 12:16 WASKO S.A.: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/19 17:26 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu ugody z NEXERA Sp. z o.o.
30/05/19 18:08 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/19 11:20 WASKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 r.