info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 15:18
kontakt
WASKO

Komunikaty

18/09/20 18:02  brak uprawnień Wasko zawarło ugodę z GITD, nie musi płacić 102,4 mln zł kar umownych
17:44 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej
17:28 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu ugody ze Skarbem Państwa - Głównym Inspektorem Transportu Drogowego
04/09/20 17:17 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:04 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.
02/09/20 08:40 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
01/09/20 13:55 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
31/08/20 14:26 WASKO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 31.08.2020r.
14:11 WASKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 31.08.2020 r.
19/08/20 16:51 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu Porozumienia z NEXERA Sp. z o.o.
18/08/20 14:28 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej
10/08/20 12:47 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do umowy wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
04/08/20 14:46 WASKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
30/07/20 13:18 WASKO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2020 i 2021
24/07/20 16:33  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Wasko najkorzystniejsza w przetargu KWP w Krakowie