info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:24
kontakt
WASKO

Komunikaty

26/02/21 17:17 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/02/21 15:00 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
20/01/21 14:53 WASKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2021 roku
30/12/20 15:22 WASKO S.A.: Informacja o przedterminowym wykupie obligacji imiennych serii C
29/12/20 13:11 WASKO S.A.: Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
14/12/20 17:38 WASKO S.A.: Zawarcie z Bankiem przez Spółkę Zależną Emitenta umowy o udzielenie gwarancji oraz udzielenie poręczeń przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta COIG S.A.
20/11/20 17:14 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 15:13 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.
14/10/20 15:31 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej
05/10/20 15:19 WASKO S.A.: Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.
30/09/20 20:42 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.
28/09/20 10:43 WASKO S.A.: Informacja dot. otrzymania, przez spółkę zależną COIG S.A., odpowiedzi na pozew oraz pozwu wzajemnego, wniesionych przez Miasto Katowice w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach".
22/09/20 16:05 WASKO S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
18/09/20 18:02  brak uprawnień Wasko zawarło ugodę z GITD, nie musi płacić 102,4 mln zł kar umownych
17:44 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej