info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 02:06
kontakt
IMAGEPWR

Komunikaty

05/05/21 18:09  brak uprawnień GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji IMAGEPWR
30/04/21 17:07  brak uprawnień IMAGE POWER SA (5/2021) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 r.
27/04/21 18:00  brak uprawnień IMAGE POWER SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
19/04/21 14:35  brak uprawnień Image Power Raport roczny za 2020 rok obrotowy
13/04/21 10:59 IMAGE POWER S.A.: Ustalenie daty premiery pełnej wersji gry Dieselpunk Wars
02/04/21 11:06  brak uprawnień IMAGE POWER SA (2/2021) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
01/04/21 14:03  brak uprawnień IMAGE POWER SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
25/03/21 18:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki IMAGE POWER SA