info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 12:51
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

12/09/19 23:32 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 17:08 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinie - udostępnienie finansowania spółce zależnej
19/06/19 17:13 EUROTEL S.A.: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej.
17/06/19 16:59 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o.
10/06/19 14:46 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej.
05/06/19 16:00 EUROTEL S.A.: Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej - Soon Energy Poland sp. z o.o.
28/05/19 18:15 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
18:12 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
13:34  brak uprawnień Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za '18
13:28 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2018.
16/05/19 22:25 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/19 00:04  brak uprawnień Zarząd Eurotel proponuje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję
30/04/19 23:47 EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
23:42 EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA.
22:01 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego