info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 17:23
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

16/11/20 19:18 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/10/20 17:59 EUROTEL S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
10/09/20 18:17 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 18:52 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta.
18:48 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinie- udostępnienie finansowania spółce zależnej.
18:44 EUROTEL S.A.: Zwrot subwencji finansowej
21/08/20 14:28 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.
20/08/20 15:31 EUROTEL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję
15:27 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.
15:24 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5%ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 sierpnia 2020 roku.
22/07/20 18:14 EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok.
15/06/20 21:06 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 17:15 EUROTEL S.A.: Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej.
12/05/20 17:32 EUROTEL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku.
31/03/20 00:08 EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku