info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 19:58
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

27/03/23 13:01  brak uprawnień SDS Optic ma umowę na udział w programie akceleracyjnym Medical Forge
12:51 SDS OPTIC S.A.: Podpisanie umowy na udział SDS Optic S.A. w programie akceleracyjnym Medical Forge współfinansowanym przez rząd Republiki Federalnej Niemiec
14/03/23 18:02  brak uprawnień SDS OPTIC SA (11/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023
06/03/23 12:50  brak uprawnień SDS Optic zakończył fazę bezpieczeństwa badań klinicznych mikrosondy inPROBE
12:31 SDS OPTIC S.A.: Zakończenie fazy bezpieczeństwa i wstępny raport z pierwszego etapu badania klinicznego diagnostycznej mikrosondy optycznej inPROBE w HER2-dodatnich oraz HER2-ujemnych nowotworach piersi
01/03/23 20:50 SDS OPTIC S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2023
12:57 SDS OPTIC S.A.: Informacja o zawiadomieniu na podstawie art. 69a ustawy o ofercie
12:51 SDS OPTIC S.A.: Informacja o zawiadomieniu na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
08:22 SDS OPTIC S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28/02/23 16:06  brak uprawnień SDS OPTIC SA (10/2023) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023
23/02/23 11:39  brak uprawnień SDS OPTIC SA (9/2023) Rejestracja zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego
14/02/23 08:20  brak uprawnień SDS OPTIC SA (8/2023) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za IV kwartał 2022 roku
08/02/23 15:17  brak uprawnień SDS OPTIC SA (7/2023) Wyznaczenie dodatkowego terminu do złożenia oświadczeń o objęciu akcji oraz zmiana ostatecznego terminu do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego
03/02/23 23:05 SDS OPTIC S.A.: Informacja o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. projektu Strategmed
12:11  brak uprawnień SDS OPTIC SA (6/2023) Podsumowanie oferty publicznej akcji serii F