info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 19:44
kontakt
KUBOTA

Komunikaty

17/02/23 13:59 KUBOTA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2023
15/02/23 20:30 brak uprawnień KUBOTA SA (3/2023) Korekta raportu nr 2/2023 ? ?Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku?
14:31 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
09/02/23 14:14 brak uprawnień KUBOTA SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
06/02/23 17:20 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KUBOTA S.A.
24/01/23 19:21 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KUBOTA S.A.
12/01/23 11:07 brak uprawnień KUBOTA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
21/12/22 10:52 KUBOTA S.A.: Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki
16/12/22 17:50 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - KUBOTA
21/11/22 15:16 brak uprawnień Kubota planuje dywersyfikację dostaw; stawia na e-commerce i szykuje ekologiczne produkty
11:02 brak uprawnień Kurs akcji Kubota spadł w debiucie na NewConnect o 23,08 proc.
17/11/22 18:27 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki KUBOTA S.A.
14/11/22 23:30 brak uprawnień KUBOTA SA (3/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
10/11/22 17:41 brak uprawnień KUBOTA SA (2/2022) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
17:05 brak uprawnień KUBOTA SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku