info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:30
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

24/06/19 13:42 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.
13:33 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.
13/06/19 15:56 ARTERIA S.A.: Zgoda Banku Handlowego w Warszawie S.A. na mediację w sporze ze spółką zależną Emitenta.
31/05/19 02:18 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 21:24 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A.
30/04/19 23:48 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:56 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz raportu rocznego
01/04/19 18:17 ARTERIA S.A.: Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
12/03/19 17:36 ARTERIA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie złożenia pozwu przeciwko bankowi krajowemu Bank Handlowy S.A.
25/02/19 22:59 ARTERIA S.A.: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przeprowadzonej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.
22:51 ARTERIA S.A.: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przekazane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
30/01/19 11:11 ARTERIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
02/01/19 14:06  brak uprawnień Spółka zależna Arterii złożyła pozew o zapłatę przez Bank Handlowy ponad 436 mln zł
13:37 ARTERIA S.A.: Złożenie pozwu o zapłatę prowizji i świadczeń wyrównawczych
17/12/18 14:23 ARTERIA S.A.: Zawiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez osobę powiązaną