info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 20:45
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

22/10/19 15:46  brak uprawnień Arteria spodziewa się w '20 utrzymania dynamiki wzrostu przychodów (wywiad)
11/10/19 22:09 ARTERIA S.A.: Zakup akcji przez Investcamp Sp. z o.o.
10/10/19 15:30 ARTERIA S.A.: Przedłużenie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
09/10/19 14:58 ARTERIA S.A.: Zakup znacznego pakietu akcji przez Investcamp Sp. z o.o.
30/09/19 19:58 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 21:32 ARTERIA S.A.: Uchwała Zarządu Arteria S.A. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G
24/06/19 13:42 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.
13:33 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.
13/06/19 15:56 ARTERIA S.A.: Zgoda Banku Handlowego w Warszawie S.A. na mediację w sporze ze spółką zależną Emitenta.
31/05/19 02:18 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 21:24 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A.
30/04/19 23:48 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:56 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz raportu rocznego
01/04/19 18:17 ARTERIA S.A.: Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
12/03/19 17:36 ARTERIA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie złożenia pozwu przeciwko bankowi krajowemu Bank Handlowy S.A.