info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 17:16
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

29/07/21 13:19  brak uprawnień ARTERIA SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:05 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.
17:00 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020 roku.
02/06/21 16:53 ARTERIA S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Arteria S.A. za lata 2019 i 2020
14:58 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
14/05/21 22:51 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 13:51 ARTERIA S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółki zależne Emitenta
11/05/21 14:28 ARTERIA S.A.: Przyspieszenie publikacji raportu okresowego (QSr) za I kwartał 2021 roku
30/04/21 19:10 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:02 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz raportu rocznego
27/03/21 00:10 ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału w spółce Investcamp Sp. z o.o. posiadającej akcje Emitenta.
26/03/21 22:39 ARTERIA S.A.: Korekta raportu nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 roku
21:14 ARTERIA S.A.: Korekta raportu nr 8/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
20:44 ARTERIA S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym Emitenta za pośrednictwem spółki Investcamp Sp. z o.o.
22/03/21 15:16  brak uprawnień Zarząd Arterii obecnie nie ma planów związanych z delistingiem spółki