info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 10:08
kontakt
ENERGOAP

Komunikaty

27/11/20 07:03 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/10/20 10:42 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MARPodstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
26/10/20 14:54 ENAP: Zawarcie umowy
01/10/20 13:14 ENAP: Odwołanie i powołanie prokurentów
30/09/20 08:01 ENAP: ENAP formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
10/08/20 11:07 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:08 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
16/07/20 14:12 ENAP: Powołanie Komitetu Audytu
14:09 ENAP: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury S.A.
14/07/20 14:36 ENAP: Otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
10/07/20 13:21 ENAP: Zawarcie umowy
01/07/20 14:17 ENAP: Powołanie osób nadzorujących - korekta
30/06/20 15:25 ENAP: Powołanie osób nadzorujących.
15:20 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.
15:15 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.