info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:07
kontakt
ENERGOAP

Komunikaty

14/09/21 14:45 ENAP: Zawarcie umowy
16/08/21 15:09 ENAP: Spełnienie warunku zastrzeżonego w umowie
11/08/21 14:56 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
02/08/21 14:43 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
14:12  brak uprawnień ENERGOAPARATURA SA (2/2021) Energoaparatura Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/07/21 10:29  brak uprawnień ENERGOAPARATURA SA (1/2021) Energoaparatura Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 14:36 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
02/07/21 09:33 ENAP: Wypłata dywidendy
01/07/21 09:59  brak uprawnień Energoaparatura wypłaci 4 gr dywidendy na akcję
09:43 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku.
09:42 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku.
25/06/21 14:49 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17/06/21 14:46 ENAP: Zawarcie aneksu do umowy
07/06/21 15:19 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15:10 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR