info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 19:51
kontakt
ENERGOAP

Komunikaty

15/10/19 13:53 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/09/19 08:20 ENAP: ENAP formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/19 14:18 ENAP: Podpisanie aneksu do umowy
17/09/19 14:04 ENAP: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
22/07/19 12:32 ENAP: Zawarcie umowy
12/06/19 13:19 ENAP: Wypłata dywidendy
13:17  brak uprawnień Energoaparatura wypłaci 3 gr dywidendy na akcję
13:15 ENAP: Powołanie członka Rady Nadzorczej
13:11 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.
13:08 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.
30/05/19 06:06 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/05/19 12:06  brak uprawnień Energoaparatura chce przeznaczyć 393,5 tys. zł na wypłatę dywidendy
11:56 ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
08/05/19 14:35 ENAP: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
30/04/19 06:53 ENAP: ENAP formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową