info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:39
kontakt
INTERFER

Komunikaty

13/01/21 16:26 INTERFERIE S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
16:23 INTERFERIE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.02.2021 r.
31/12/20 09:03 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 29.12.2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
29/12/20 12:40 INTERFERIE S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
12:31 INTERFERIE S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
12:23 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18/12/20 15:15 INTERFERIE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
02/12/20 14:18 INTERFERIE S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2020 r.
30/11/20 15:00 INTERFERIE S.A.: Ograniczenie działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
17/11/20 18:26 INTERFERIE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie podjęcia działań umożliwiających ustalenie warunków ewentualnej sprzedaży akcji Interferie
07/11/20 11:14 INTERFERIE S.A.: Ograniczenie działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
04/11/20 16:18 INTERFERIE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego "Interferie Argentyt"
23/10/20 17:04 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego
20/10/20 16:41 INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za III kwartały 2020 roku
30/09/20 15:00 INTERFERIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego