info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.13, godz. 20:45
kontakt
INTERFER

Komunikaty

10/07/20 16:47 INTERFERIE S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
26/06/20 18:51 INTERFERIE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego "Interferie Argentyt"
25/06/20 16:50 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 24 czerwca 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
24/06/20 14:59 INTERFERIE S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:50 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14:43 INTERFERIE S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
28/05/20 16:45 INTERFERIE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2020 r.
24/04/20 17:12 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego
16/04/20 16:39 INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I kwartał 2020 r.
15/04/20 16:32 INTERFERIE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
18/03/20 14:53 INTERFERIE S.A.: Czasowe zawieszenie działalności INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT i w Ustroniu Morskim OSW CECHSZTYN
17/03/20 16:36 INTERFERIE S.A.: Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację Emitenta
14/03/20 17:03 INTERFERIE S.A.: Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność hoteli należących do Spółki
12/03/20 17:46 INTERFERIE S.A.: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17:41 INTERFERIE S.A.: Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2019 rok