info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:30
kontakt
AB

Komunikaty

29/12/20 18:46  brak uprawnień GPW: sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki AB S.A.
18:39  brak uprawnień GPW: Komunikat - AB SA
22/12/20 17:38  brak uprawnień AB wypłaci 44 groszy dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020
17:32 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:26 AB S.A.: Dywidenda za rok 2019/2020 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17:21 AB S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej AB S.A. na nową kadencję
17:13 AB S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.
17:06 AB S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.
27/11/20 14:13 AB S.A.: Korekta raportu bieżącego 21/2020 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25/11/20 17:55 AB S.A.: Emisja obligacji
14:06  brak uprawnień W X rynek dystrybucji IT w Polsce rósł dwucyfrowo, AB nie odczuwa efektów ograniczeń w Czechach
14:03 AB S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
13:55 AB S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A.
12:19  brak uprawnień Zarząd AB chce zaproponować WZ wypłatę dywidendy w wysokości 44 groszy na akcję
24/11/20 19:14  brak uprawnień Wyniki AB w I kw. 2020/21 vs konsensus PAP (tabela)