info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.16, godz. 04:10
kontakt
AB

Komunikaty

09/10/19 17:13 AB S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów na WZA
24/09/19 13:17  brak uprawnień AB liczy na wzrost marż w przyszłości
23/09/19 22:37  brak uprawnień Wyniki AB w IV kw. 2018/19 vs konsensus PAP (tabela)
22:30 AB S.A.: AB S.A. formularz raportu rocznego
22:26 AB S.A.: AB S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17/09/19 16:03  brak uprawnień AB rozpocznie 19 września skup do 20 proc. akcji własnych
15:50 AB S.A.: Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych
07/08/19 11:01 AB S.A.: Zawarcie umów kredytowych z BGK
26/07/19 11:43 AB S.A.: Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
24/07/19 18:21  brak uprawnień GPW: 31 lipca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii AB01 spółki AB S.A
23/07/19 09:52  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji AB do 31,2 zł, podtrzymał "kupuj"
24/05/19 17:12 AB S.A.: AB S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:06 AB S.A.: Korekta Błędu Edytorskiego w Raporcie Kwartalnym zawierającym śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2018-2019
22/05/19 12:53  brak uprawnień AB widzi silną presję konkurencyjną związaną z przedłużającym się wezwaniem na ABC Datę
20/05/19 19:29  brak uprawnień Wyniki AB w III kw. 2018/19 vs konsensus PAP (tabela)