info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 22:09
kontakt
ACTION

Komunikaty

18/09/20 10:56 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Oddalenie kolejnych zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności.
16/09/20 16:55 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
11/09/20 17:17  brak uprawnień UCS zakwestionował rozliczenie podatku Action w kwocie 432 tys. zł
17:09 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Oddalenie zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności
17:06 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Protokół z postępowania kontrolnego
08/09/20 13:50 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
18/08/20 15:13 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Podpisanie Umowy Faktoringowej w ramach nowego finansowania
14:09 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Korekta raportu bieżącego nr 34/2020
13:49 ACTION S.A. w restrukturyzacji: : Rozpoczęcie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej Emitenta
07/08/20 11:06  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action
10:39 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki
06/08/20 14:18 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Zgoda Rady Wierzycieli na nowe finansowanie w ramach Umowy Faktoringowej
05/08/20 15:58 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Decyzja o likwidacji spółki zależnej Emitenta
04/08/20 16:38 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
20/07/20 15:17 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Decyzja o zamiarze przekształcenia spółki powiązanej Emitenta.