info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:19
kontakt
ACTION

Komunikaty

28/09/22 19:03 ACTION S.A.: ACTION S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13:38  brak uprawnień NWZ Action zdecyduje o przeznaczeniu na skup akcji własnych do 20 mln zł, po max. cenie 35 zł za szt.
13:12 ACTION S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 44/2022
27/09/22 17:07 ACTION S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 26.10.2022 roku.
16:58 ACTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 26.10.2022 roku
12/09/22 14:58 ACTION S.A.: Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze 2022 r.
07/09/22 10:12 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
01/09/22 12:25 ACTION S.A.: Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2022 roku
19/08/22 13:31 ACTION S.A.: Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7 (Etap II)
16/08/22 11:08 ACTION S.A.: Rejestracja przez Sąd połączenia ACTION S.A. ze spółką zależną
05/08/22 13:56 ACTION S.A.: Powołanie Komitetu Audytu.
10:53 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
05/07/22 15:53 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
22/06/22 15:51 ACTION S.A.: Uchwały w przedmiocie połączenia Emitenta ze spółką zależną.
15:47 ACTION S.A.: Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.