info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:36
kontakt
ACTION

Komunikaty

03/03/21 15:55 ACTION S.A.: Zakończenie likwidacji Spółki zależnej Emitenta
23/02/21 16:16 ACTION S.A.: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez akcjonariusza
16:11 ACTION S.A.: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez akcjonariusza
22/02/21 11:48 ACTION S.A.: Rejestracja przez Sąd wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.
11:40 ACTION S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany w nazwie Emitenta.
18/02/21 13:04 ACTION S.A.: Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Złożenie wniosków o ustanowienie zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu. Korekta raportu bieżącego nr 6/2021
11/02/21 12:27  brak uprawnień Kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego Action za 2008/09 określona na 5,84 mln zł
12:02 ACTION S.A.: Decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym
08/02/21 17:24 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
01/02/21 15:28 ACTION S.A.: Aneks do umowy z Bankiem
22/01/21 11:09 ACTION S.A.: Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Ustanowienie hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.
11/01/21 15:27 ACTION S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w restrukturyzacji w 2021 roku
09:48 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
05/01/21 13:45 ACTION S.A.: Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu.
22/12/20 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ACTION S.A.