info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 09:23
kontakt
ACTION

Komunikaty

04/11/20 13:43 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
20/10/20 16:35 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
07/10/20 16:22 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
30/09/20 17:45 ACTION S.A. w restrukturyzacji: ACTION S.A. w restrukturyzacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 15:11  brak uprawnień Naczelnik urzędu skarbowego złożył zażalenie na decyzję sądu o układzie w Action
14:46 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Zażalenie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki
18/09/20 10:56 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Oddalenie kolejnych zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności.
16/09/20 16:55 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
11/09/20 17:17  brak uprawnień UCS zakwestionował rozliczenie podatku Action w kwocie 432 tys. zł
17:09 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Oddalenie zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności
17:06 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Protokół z postępowania kontrolnego
08/09/20 13:50 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
18/08/20 15:13 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Podpisanie Umowy Faktoringowej w ramach nowego finansowania
14:09 ACTION S.A. w restrukturyzacji: Korekta raportu bieżącego nr 34/2020
13:49 ACTION S.A. w restrukturyzacji: : Rozpoczęcie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej Emitenta