info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:33
kontakt
ACTION

Komunikaty

16/07/21 15:58  brak uprawnień ACTION SA (2/2021) Action Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13:17  brak uprawnień ACTION SA (1/2021) Action Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 12:12 ACTION S.A.: Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta
08/07/21 10:29 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
25/06/21 15:51 ACTION S.A.: Rejestracja i zakończenie subskrypcji akcji serii D Emitenta
23/06/21 16:05 ACTION S.A.: Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych
21/06/21 13:04 ACTION S.A.: Postanowienie Sądu - zmiana treści wpisu w rejestrze zastawów
18/06/21 16:32 ACTION S.A.: Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7
16/06/21 14:54 ACTION S.A.: Wyniki kontroli z postępowania kontrolnego
14/06/21 15:37 ACTION S.A.: Uchylenie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
07/06/21 14:07 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
02/06/21 11:50 ACTION S.A.: Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
31/05/21 18:53 ACTION S.A.: ACTION S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 16:01 ACTION S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. w dniu 27 maja 2021 roku.
15:37 ACTION S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 27 maja 2021 r.