info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 10:23
kontakt
ACTION

Komunikaty

11/05/21 16:31 ACTION S.A.: Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 27 maja 2021 roku.
16:26 ACTION S.A.: Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
10/05/21 16:40 ACTION S.A.: Aneks do umowy z Bankiem
05/05/21 16:36 ACTION S.A.: Uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 27 maja 2021 roku.
16:15 ACTION S.A.: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 roku
15:55 ACTION S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
13:08 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
29/04/21 16:13 ACTION S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
28/04/21 18:36 ACTION S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku.
18:16 ACTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 27.05.2021 roku
22/04/21 16:08 ACTION S.A.: Wpisy zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
21/04/21 16:43 ACTION S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
20/04/21 13:39 ACTION S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
13/04/21 17:31 ACTION S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o wypłacie dywidendy za 2015 r. zgodnie z postanowieniami prawomocnie zatwierdzonego układu
09/04/21 17:36 ACTION S.A.: Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7